دستیار پژوهش

مدیراما باشگاه تخصصی دانشجویان مدیریت است که توسط جمعی از دانشجویان و فارغ التحصیلان دکتری مدیریت ایجاد شده است. باشگاه شامل سه بخش است، بخش اول سایت مدیراما شامل دانشنامه بزرگ مدیریت، که هر روزه مفاهیم کلیدی مدیریت را معرفی می کند، کنفرانس های پیش رو را اطلاع رسانی کرده، کتاب های مدیریتی پرکاربرد و نشریات علمی-پژوهشی را به شما معرفی می کند و اولویت های پژوهشی به روز را   ادامه مطلب ...

کنفرانس های آتی

مدیریت و اقتصاد دو مفهومی هستند که در پیشرفت همه جانبه نقش بسزایی دارند و می بایست با نگاهی عمیق تر این دو را کنار هم قرار داد تا به تدابیر ارزنده و راهگشا دست یافت و ایجاد چنین نگاهی به هم افزایی و هم اندیشی و همگرایی نیاز دارد که یکی از بهترین ابزار تحقق آن برگزاری کنفرانس های علمی پژوهشی از جمله کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین   ادامه مطلب ...

اولویت های پژوهشی

در راستای منشور علمی و نظام نامه پژوهشی شهرداری تهران، اجرای دستورالعمل «حمایت از انجام پایان نامه های دانشجویی در شهرداری تهران» و دستیابی به اهداف ذیل اولویت پژوهشی شهرداری توسط این مرکز ارائه شده است و از پایان نامه های دانشجویی حمایت می نماید: تحقق اهداف منشور علمی و نظام نامه پژوهشی شهرداری تهران تشویق دانشجویان و دانشگاهیان به امر پژوهش و تحقیق در حوزه شهری توسعه و ترویج   ادامه مطلب ...

دانشنامه مدیریت

«سلول گرایی» راهبردی برای سازمان دهی فراگردهای پیچیده ارائه خدمت و تولید محصول کارآمد است. یک سیستم سلولی از واحد ها یا سلول هایی تشکیل شده است که به طور مستقل طراحی گردیده اند ولی به عنوان یک کل منسجم عمل می کنند. «سلول گرایی» بیش از پردازش سریع اطلاعات و ارتباطات یا هر فناوری دیگر، موجب شتاب بیشتر تغییراتی می شود که مدیران با آن مواجه اند و راهبردهایی   ادامه مطلب ...

روش تحقیق و آمار

نمونه گیری روش های آمیخته، عبارت از انتخاب واحدهای تحلیل برای مطالعه با استفاده از راهبردهای نمونه گیری هدفمند و احتمالی است. ادبیات زیادی دربارۀ راهبردهای نمونه گیری روش های آمیخته وجود ندارد. همچنین، گونه شناسی قابل قبولی برای راهبردهای نمونه گیری در پژوهش ها وجود ندارد. در این راستا باشگاه دانشجویان مدیریت جهت پاسخگویی نیاز دانشجویان در این زمینه به بررسی گونه شناسی تدلی و یو پرداخته است. تدلی   ادامه مطلب ...