مدیراما

دستیار پژوهش

مدل تعالی سازمان EFQM به عنوان چهارچوبی برای ارزیابی سازمان ها جهت دریافت جایزه کیفیت اروپا در سال ۱۹۸۸ معرفی گردید و درحال حاضر پرکاربردترین ابزار سازمانی در اروپا محسوب می شود. این مدل که ریشه در مدیریت کیفیت جامع و جایزه ملی بالدریج دارد، به عنوان یک چهارچوب چند بعدی برای مدیریت کیفیت در نظرگرفته می شود که در تمامی سازمان ها قابلیت کاربرد دارد. یکی از جنبه های   ادامه مطلب ...

دستیار پژوهش

بررسی اولویت های ملی در حوزه های مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و در کنار آن رصد جهت گیری پژوهش ها و فعالیت های علمی داخلی و بین المللی در سال های اخیر نشان می دهد که توجه خاصی در سطح جهانی به مسئله محیط زیست معطوف شده است. واقعیت های این روزهای کشور بیانگر حجم بسیار بالای تقاضا برای انجام مطالعات دانشگاهی و کاربردی در خصوص مسائل زیست محیطی   ادامه مطلب ...

دستیار پژوهش

هر پدیده دارای سابقه یا پیشینه­ ای است. وضع و شرایط امروز آن نیز تابع همین پیشینه و گذشته است. لذا اعتقاد بر این است، همانطور­که شناخت درست باید با توجه به تمامی شرایط فعلی پدیده صورت گیرد، گذشته تاریخی آنرا نیز باید مد نظرقرار داد. بدین ترتیب می­ توان گفت هر تحقیق درست، متضمن شناخت تحقیقات پیشین است. هیچ تحقیقی در خلأ صورت نمی­ گیرد، بنابراین، به طور طبیعی،   ادامه مطلب ...

دستیار پژوهش

جامعه امروز جامعه ای سازمانی است و کیفیت زندگی انسان امروز در گرو کیفیت سازمان هایی است که او را احاطه کرده اند. سازمان ها نیز از منابع و نیروهای متعددی تشکیل شده اند. مهم ترین و اساسی ترین منبع و نیروی هر سازمانی نیروی انسانی آن است. زیرا نیروی انسانی یک منبع استراتژیک و تعیین کننده در سازمان ها به حساب می آید که پرورش و توانمندسازی او باعث   ادامه مطلب ...

دستیار پژوهش

چرا گوگل اسکولار؟ تهیه رزومه، کارسختی است و برخلاف ظاهر ساده­ اش، کار و انرژی بسیار زیادی می­ برد. بخش سخت کار به یادآوری فعالیت­ های  گذشته و یافتن آثار و مقالات قبلی و تصمیم­ گیری برای لحاظ و یا عدم لحاظ آن­ها است. در حال حاضر، یکی از معیارهای ما برای انتخاب ابزار مناسب برای حفظ ارتباطات آکادمیک، سادگی و چابکی و مشهور بودن آن ابزار است. در این   ادامه مطلب ...