روش تحقیق و آمار

روش دلفی به عنوان یکی از روش های ساخت یافته برای ایجاد اتفاق نظر در شرکت «راند» و در دهۀ ۱۹۵۰ میلادی ابداع شد. واژۀ «دلفی» از یک اسطورۀ کهن یونانی به نام «پیشگوی دلفی» گرفته شده است. در این افسانه، فردی برگزیده در جزیرۀ دلفی قادر بوده آینده را بدون اشتباه پیش بینی کند. روش دلفی نیز که اولین بار در زمینۀ پیش بینی به کار رفت، وسیله ای برای نگاه به آینده بود و از این رو نام دلفی بر آن نهاده شد.
روش دلفی که دارای ویژگی های معینی است، مانند دیگر روش های ایجاد وفاق بر چند پیش فرض اساسی استوار است که حاصل پژوهش های انجام شده در این زمینه است. این پیش فرض ها عبارتند از:

نتیجه گیری آماری از قضاوت چندین نفر، نسبت به قضاوت هر یک نفری که به صورت تصادفی انتخاب شده باشد، اعتبار بیشتری دارد.

قضاوت های حاصل از گروه های دارای برهم کنش نسبت به قضاوت هایی که به صورت آماری استنتاج شده اند از اعتبار بیشتری برخوردار است. علاوه بر این، تعامل باعث پدید آمدن توافقی قوی تر می شود.

برهم کنش های مستقیم و ساخت نایافته دارای نقاط ضعفی هستند که منجر به صحت کمتر قضاوت­ ها می­ شوند.

روش دلفی بر همین اساس و با هدف دستیابی به نقاط قوت قضاوت های گروهی و برهم کنش میان افراد و در عین حال پرهیز از کاستی های تعامل های ساخت نایافته و مستقیم طراحی شده است.

روش دلفی رویکردی مبتنی بر هوش جمعی و روشی برای یافتن بهترین پاسخ ها است که به عنوان یکی از روش های قابل اتکا و معتبر آینده پژوهی شناخته شده است، تکنیکی که راه گشای بسیاری از دغدغه های آتی است. روش دلفی مبتنی بر هوش جمعی و طوفان فکری و در واقع اجماع صاحب نظران روی مسئله ای خاص است که از آن می توان برای دستیابی به بهترین گزینه بهره برد. فن دلفی یکی از روش های مورد استفاده در آینده نگاری است که برای به دست آوردن تصویر کلی از تحولاتی که در زمینه خاصی از علوم در حال رخ ­دادن است بهره­ برداری می­ شود و از فنون مشهور توافق یابی است که به منظور حصول توافق جمعی درباره یک موضوع با حیطه معین، از طریق گردآوری سامان مند نظریات و عقاید گروهی از کارشناسان به طور مستقل و بدون ذکر نام آنان با استفاده از یکسری پرسشنامه مورد استفاده قرار می گیرد. دلفی یکی از روش های کسب دانش گروهی است که با وجود برخورداری از فرایند مشخص به دلیل فقدان چارچوب نظری از سوی افراد مختلف با عناوین فنی دلفی، رویکرد دلفی، مطالعه دلفی، پیمایش دلفی، رأی ­گیری دلفی، روش دلفی، مطالعه اجماع دلفی توصیف گردیده است، این نوع واژه­ پردازی منجر به تعاریف متعددی از دلفی گردیده که در ادامه به برخی از آن­ها اشاره می­ شود.

دلفی رویکرد یا روشی سیستماتیک در تحقیق برای استخراج نظرات یک گروه از متخصصان در مورد یک موضوع یا یک سؤال است.آنچه مورد اجماع است آنکه دلفی، یکی از روش­ های ساختاریافته برای ایجاد اتفاق ­نظر است. در عمل دلفی اجرای یک سری از پرسشنامه با دوره­ های متوالی همراه با بازخورد کنترل­ شده است که تلاش دارد به اتفاق ­نظر میان یک گروه از متخصصین درباره یک موضوع خاص دست پیدا کند.

مطلب مرتبط: آشنایی با انجام فرایند روش دلفی

روش دلفیویژگی های عمده روش دلفی

این روش با این هدف ابداع شده است که حداکثر استفاده از نظرات گروهی به عمل آورده، مخالفت و ناسازگاری را به حداقل برساند. لو برای این روش پنج ویژگی عمده برمی شمارد:

 نمونه، شامل گروهی است که با دقت زیاد از میان متخصصان انتخاب شده، طیف وسیعی از نظرات را درباره موضوع یا مشکل مورد بررسی ارائه می دهد.

شرکت کنندگان معمولاً ناشناس هستند،

 پژوهشگر پرسش نامه های دارای ساختار را تدوین کرده، گزارش های بازخورد را در طول پژوهش به اعضای گروه عرضه می کند.

در مطالعه یک فرایند تکراری وجود دارد که اغلب شامل سه یا چهار بار تکرار یا چهار دور پرسش نامه و گزارش های بازخورد است،

مطالعه دارای یک نتیجه نهایی است و نوعاً به شکل یک گزارش تحقیق که شامل نتایج دلفی، پیش بینی ها، انتخاب برنامه های خط مشی به همراه نقاط قوت و ضعف، توصیه هایی به مدیران بالا و احتمال طرح های عملی برای تکامل و اجرای برنامه ها و خط مشی هاست.

 لانگ  تنها چهار ویژگی عمده برای آن ذکر کرده است که عبارت اند از:

پرسش نامه ساختارمند،

تکرار،

بازخورد کنترل شده،

ناشناس و گمنام بودن پاسخ دهندگان،

در مطالعه دلفی نیز مانند سایر پژوهش های عملی، باید به برنامه ریزی جزئی و نیز اجرای مؤثر مطالعه، توجه ویژه ای شود. چهار فعالیت کلیدی در این روش عبارت اند از:

تعیین مسئله،

انتخاب گروه،

تعیین اندازه گروه،

اجرای دورهای دلفی.

 

کاربر گرامی جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره جهت انجام پژوهش بصورت دلفی، می توانید درخواست خود را در فرم تماس با ما ثبت نمایید.

 


ارسال دیدگاه
(الزامی) (الزامی)