روش تحقیق و آمار

روش گروه کانونی به نوعی بحث گروهی اطلاق می شود که درصدد کاوش دسته ای از جریان های معین است و موضوع خاصی را بررسی می کند و هدف اصلی آن استفاده صریح از تعامل گروهی برای تولید داده و شناختی است که بدون تعامل گروهی دریافت نمی شود.

ازنظر مورگان روش گروه کانونی سه مؤلفه دارد:

 1. این روش برای ادغام اطلاعات است
 2. فعل و انفعالاتی که در بحث های گروه ها انجام می گیرد به عنوان یک منبع اطلاعاتی عمل می کند
 3. اعمال محقق نقش اساسی در بحث ها و ترکیب اطلاعات دارد

ترکیب روش گروه کانونی با روش پیمایش (به عنوان یکی از راه های اصلی ترکیب روش های کمی و کیفی)

 1. تهیه مقدمات اولیه گروه کانونی: در این شکل از ترکیب روش های پیمایشی و گروه کانونی، جمع آوری داده های خام بوسیله روش پیمایشی انجام گرفته و تحلیل این داده ها بوسیله روش گروه کانونی صورت می­ پذیرد.
 2. تفسیر و توضیح پیگیرانه داده های پیمایش: در این نوع ترکیب، روش گروه کانونی برای تفسیر و توضیح و روشن کردن پیگیرانه داده های بدست آمده از روش پیمایشی استفاده می شود.
 3. گروه کانونی به عنوان روش مقدماتی و اطلاعات اولیه: در این شکل از ترکیب دو روش، اطلاعات اولیه بوسیله گروه کانونی جمع آوری شده و پیمایش، منبعی برای اطلاعات پیگیرانه است که می تواند درجه شیوع یا رواج داده ­های بدست آمده از روش گروه کانونی را بسنجد.

♣ مطلب مرتبط: آشنایی با انجام فرایند دلفی

گروه کانونی

نقاط قوت گروه کانونی

نقاط قوت (مواردی که می توان در آن از گروه کانونی استفاده کرد):

 1. این روش برای موضوعات کلی انسانی است، درحالی که روش هایی مثل روش پیمایشی برای تعیین سطح همه گیری (شیوع) استفاده می شود.
 2. این روش نمی خواهد بداند مردم چه می گویند بلکه می خواهد نسبت به مرجع مشکل و رفتار و انگیزش بینش پیدا کند.
 3. این روش باعث تقویت روحیه همکاری می شود- درواقع این روش تنها ترکیبی از مصاحبه های فردی جداگانه نیست و آن چه مهم است شناسایی همدیگر و مطرح کردن خود برای دیگران است.
 4. می توان بوسیله آن نسبت به نحوه توافقات و عدم توافقات بر روی موضوعات در گروه بینش پیدا کرد.
 5. مشارکت کننده می تواند از دید دیگری به خود نگاه کند و خود را در تجربه دیگران قرار دهد و ارزیابی کند.
 6. تأثیر هم افزایانه (synergic) محیط گروهی ممکن است به تولید داده های منتهی شود که در مصاحبه فردی امکان پذیر نیست (کنش متقابل بین شرکت کنندگان).
 7. فرمت باز پاسخ های گروه مرکز زمینه را برای دستیابی به حجم وسیعی از داده ها در حرف ها و حرکات پاسخگویان را مهیا می سازد.
 8. تعامل مستقیم با پاسخگویان می تواند امکان روشن ساختن پاسخ ها، دنبال کردن سوال ها و آزمون صحت وسقم پاسخ ها را فراهم کند
 9. امکان جمع آوری اطلاعات از کودکان و افراد بیسواد را ایجاد می کند.
 10. جمع آوری داده بصورت سریع و کم هزینه نسبت به دیگر روش های جمع آوری اطلاعات.
 11. سهولت درک نتایج و گزارشات گروه مرکز
 12. ترکیب آسان با روش های کمی
 13. کمک به تحقیقات فمنیستی (بدلیل جایگاه برابر و غیرسلسله مراتبی بحث کنندگان)
 14. ارزیابی مشکلات و تأثیرات و پیامدهای یک برنامه یا محصول یا خدمات و غیره
 15. ساختن فرضیات تحقیق
 16. بدست آوردن اطلاعات کلی و زمینه ای و همچنین موضوعاتی که آگاهی کمی نسبت به آن ها وجود دارد

روش گروه کانونی آنلاین:

در این گونه روش گروه کانونی بصورت آنلاین و اینترنتی انجام می شود. در این جا گروه ها را به هم زمان (آنی) و ناهم زمان (غیرآنی) تقسیم می کنند که روش گروه کانونی آنی مستلزم آن است که همه افراد در یک زمان واحد آنلاین باشند و در یک اتاق گپ (وب سایت) و یا با استفاده از نرم افزارهای خاص تشکیل کنفرانس اینترنتی داده و نظرات شان را بیان کنند. ولی در روش گروه کانونی غیرآنی آنلاین بودن هم زمان همه مشارکت کنندگان لازم نیست بلکه هرکدام می تواند در زمان های متفاوت نظر خود را نسبت به موضوع مورد بحث بیان کنند و بقیه نیز این نظر را مشاهده کنند و به این صورت بحث ادامه پیدا می کند. بنابراین مشارکت کننده برای نوشتن پاسخ و فکرکردن فرصت مناسبی در اختیار خواهد داشت.

روش انتخاب مشارکت کنندگان در روش آنلاین:

برای جذب شرکت کنندگان در گروه کانونی می توان از روش های نمونه گیری گلوله برفی و یا جستجو در اتاق های گپ یا گروه های بحث موجود استفاده کرد ولی دراین جا با این مشکل مواجهه هستیم که نمی توان کاملاً مطمئن بود که شرکت کنندگان واجد شرایط مدنظر ما هستند و یا نه؟ شرایطی مثل محدوده سنی و یا جنسیت پاسخگویان، تعداد گروه ها نیز در روش گروه کانونی آنی بهتر است کمتر باشد ولی برای روش غیرآنی اگر افراد زیادی شرکت کنند نیز مشکلی بوجود نمی آید.

 

کاربر گرامی جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره جهت انجام پژوهش بصورت گروه کانونی، می توانید درخواست خود را در فرم تماس با ما ثبت نمایید.

 


ارسال دیدگاه
(الزامی) (الزامی)