اولویت های پژوهشی

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در جهت نیل به اهداف توسعه ای بخش بازرگانی و به منظور بهره گیری از توان و ظرفیت بالقوه دانشگاه ها و تشویق دانشجویان به انجام تحقیقات و پروژه های کاربردی موردنیاز بخش بازرگانی کشور از پایان نامه های دانشجویان مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد که در راستای اولویت پژوهشی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران باشند، حمایت می کند. شناسایی و استفاده از ظرفیت و توانمندی دانشجویان مستعد و علاقمند، هدایت و بهره برداری از نتایج پایان نامه های تحصیلات تکمیلی در راستای حل مسائل بخش اقتصاد و بازرگانی و ارتقای اثر بخشی پایان نامه ها از مهمترین اهداف این طرح است.

اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران

محورهای اولویت های پژوهشی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران:

اقتصاد سلامت در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران

 • مطالعه تطبیقی در مورد نحوه تنظیم بازار دارو و تجهیزات پزشکی در سایر کشورها از جمله هند و ترکیه
 • راهکارهای توسعه صنعت دارو و تجهیزات پزشکی با رویکرد جلب سرمایه گذاری خارجی و توسعه صادرات غیرنفتی

انرژی و محیط زیست در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران

 • شناسایی و ارائه مدل های نوین استفاده از انرژی های تجدیدپذیر
 • راهکارهای نوین بهینه سازی و کاهش شدت مصرف انرژی در صنایع کشور
 • بازار پول و سرمایه تحلیل آثار سیاست های پولی بر تولید، سرمایه گذاری و صادرات غیرنفتی
 • کارکرد نظام بانکی کشور در معاملات بین المللی؛ موانع و راهکارها
 • عملکرد روش های تامین مالی بنگاه ها در کشور، موانع و راهکارها
 • انجام مطالعات تطبیقی در خصوص تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط (SME’s) در سایر کشورها
 • تسهیل تجارت و توسعه صادرات نقش و کارکرد اتاق بازرگانی کشورها در توسعه بخش خصوصی
 • انجام مطالعات تطبیقی در مورد عملکرد مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه و تاثیر آنها بر تجارت خارجی
 • انجام مطالعات تطبیقی در مورد عملکرد، کارکردها و راهبردهای دفاتر و رایزن های بازرگانی خارجی
 • شناسایی فرصت های بالقوه در بازارهای صادراتی منطقه و تعیین اولویت های صادراتی
 • راهبردها و روش های توسعه همکاری های حمل و نقل، گمرکی و ترانزیتی با سایر کشورها
 • بررسی موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای در مقررات تجاری کشور و راهکارهای برقراری نظام تعرفه ای متوازن
 • الزامات و شرایط آماده سازی بنگاه های بخش خصوصی در فرآیند
 • الحاق به سازمان تجارت جهانی تسهیل کسب و کار
 • بررسی قوانین و مقررات مختلف (مالیات، بانکی، بیمه، کار و …) با هدف تسیهل فعالیت های بخش خصوصی و رفع موانع و محدودیت های موجود
 • کارکرد قانون ورشکستگی در کشور، موانع و راهکارها
 • روش های نوین حمایت از مصرف کنندگان در کشورهای جهان
 • بررسی عملکرد مسائل قانونی و اجرایی مرتبط با اصل ۴۴ و خصوصی سازی
 • بررسی عملکرد و اثربخشی شورای رقابت در ارتقا رقابت پذیری

صنعت و معدن در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران

 • مطالعه تطبیقی رقابت پذیری صنایع ایران با کشورهای مشابه (ترکیه، کره و …)
 • الگوهای راهبری و مدیریت در بنگاه ها و اثرات آن بر بازدهی و سودآوری آنها
 • راهکارهای افزایش بهره وری عوامل تولید در بنگاه های صنعتی

گردشگری در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران

 • برندسازی در حوزه گردشگری
 • روش های جذب و مدیریت سرمایه در حوزه گردشگری
 • مطالعه تطبیقی برنامه ها و سیاست ها کشورهای موفق در زمینه توسعه گردشگری داخلی و خارجی
 • وضعیت جذب گردشگران خارجی در ایران و راهکارهای ارتقاء آن
 • اثرات توسعه گردشگری پایدار در بهبود رفاه اجتماعی و کاهش نابرابری ها
 • کشاورزی، آب و صنایع غذایی شناسایی دلایل کاهش صادرات صنایع غذایی و ارائه راهکار جهت رفع آن
 • روش های نوین مدیریت مزارع کشاورزی با هدف تقویت رشد این بخش
 • اهمیت تجارت بین المللی در زمینه محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی
 • اصلاحات سیاستی و پشتیبان ارتقاء رقابت پذیری و رشد پایدار بخش کشاورزی
 • مطالعه تطبیقی سیاست های مدیریت بهینه منابع آب در سایر کشورها

سایر

 • نحوه گسترش فعالیت های تحقیق و توسعه و گسترش فناوری در بنگاه ها
 • بررسی و تحلیل وضعیت زیرساخت ها در کشور
 • تجارت الکترونیک و تاثیر آن بر توسعه بخش خصوصی
 • سیاست های توسعه مشارکت بخش خصوصی و دولتی و عملکرد آن
 • فرصت ها / موانع جذب سرمایه گذاری خارجی در استان تهران
 • زنجیره تولید ارزش اتاق های بازرگانی سایر کشورها برای اعضاء
 • جایگاه توجه به منابع انسانی و آموزش در توسعه اقتصادی
 • راهکارهای توسعه توانمندی ها و اثربخشی تشکل ها

 

دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا

ضوابط:

 • پایانامه باید در یکی از زمینه های مورد نیاز اولویت های پژوهشی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران باشد.
 • مبلغ قرارداد مطابق مصوبه ای خواهد بود که هر ساله به پیشنهاد معاونت بررسی های اقتصادی و به تصویب شورای پژوهشی می رسد.
 • دانشجو باید در ابتدای نسخه نهایی پایان نامه، حمایت اتاق از اجرای پایان نامه را ذکر کند.

مدارک مورد نیاز :

 • ارائه نامه از معاونت آموزشی یا اداره تحصیلات تکمیلی محل تحصیل مبنی بر معرفی دانشجو و اعلام موضوع انتخابی مصوب توسط گروه آموزشی
 • تصویر کارت دانشجویی

فرآیند حمایت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران از پایان نامه ها:

۱- دانشجو پس از انتخاب موضوع و استاد راهنما، فرم درخواست (قابل دسترس در سایت اتاق) را تکمیل و به معاونت بررسی های اقتصادی اتاق ارسال می کند.

تبصره:

موضوع پایانامه به یکی از دو روش زیر انتخاب می شود:

الف:  انتخاب موضوع با مشورت شورای آموزش و پژوهش از میان اولویت های پژوهشی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران

ب: پیشنهاد موضوع پایان نامه توسط دانشجو و تایید در شورای آموزش و پژوهش

۲- در صورت تایید پروپوزال در اتاق، دانشجو پیگیری لازم جهت نهایی کردن پایان نامه در دانشگاه را انجام داده و به اطلاع اتاق می رساند.

۳- پس از نهایی شدن شرح خدمات پایان نامه در دانشگاه، چنانچه تغییراتی بوجود آید که مورد تایید معاونت بررسی های اقتصادی اتاق نباشد، اتاق از حمایت پایان نامه اجتناب می کند.

۴- پس از نهایی شدن موضوع در دانشگاه، اتاق جهت حمایت از پایانامه با دانشجو، توافقنامه حمایت از پایان نامه تحصیلی را منعقد می کند.

۵- دانشجو پس از تدوین پایان نامه مطابق با مقررات دانشگاه، یک نسخه نهایی از آن را به اتاق ارسال می کند.

۶- پس از برگزاری جلسه دفاعیه در دانشگاه، دانشجو کل یه اصلاحات خواسته شده در جلسه دفاعیه را در پایان نامه اعمال کرده و خاتمه پایان نامه را به همراه مدارک لازم مطابق با قرارداد، به اتاق اعلام می کند. این مدارک عبارتند از:

۷- یک نسخه از خلاصه و چکیده پایانامه

دو نسخه کتبی از پایانامه در قالب فرمت پیشنهادی اتاق به همراه فایل الکترونیکی مربوطه

تذکر: دانشجو می باید در صورت اعلام اتاق، طی جلسه ­ای نتایج پژوهش را به علاقمندان در اتاق ارائه نمایند.

۱۰- تذکر ۲: دانشجو کتباً باید اعلام کند که در نسخه تحویل شده پایان نامه به دانشگاه، این جمله درج شده است: «این پایانامه با حمایت مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به انجام رسیده است».

۱۱- اتاق پس از بررسی و تایید مودارک، (حداکثر ظرف یکماه) قرارداد را خاتمه یافته اعلام کرده و مطابق با ضوابط اتاق، حق الزحمه دانشجو را پرداخت می کند.

۱۲- سقف میزان حمایت اتاق برای مقطع کارشناسوی ارشد ۳۰  میلیون ریال و دکتری ۶۰ میلیون ریال است.

 

برای دریافت کامل اطلاعات اولویت پژوهشی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران سال ۱۳۹۵ به لینک زیر مراجعه نمایید.

منبع: http://tccim.ir/

 

♣ مطلب مرتبط: مشاهده اولویت های پژوهشی دیگر سازمان ها


ارسال دیدگاه
(الزامی) (الزامی)