مدیراما

دانشجویان تحصیلات تکمیلی به این نکته واقفند که پایان نامه یا رساله در واقع آبروی تحصیلی آنها به حساب می آید. بنابراین شاید دغدغه آنها برای داشتن یک موضوع خوب بجا و پسندیده باشد. اما باید ملاک خوب بودن را برای موضوع پایان نامه  تعریف کرد.

در نظر گرفتن موارد زیر می تواند معیاری برای خوب بودن یک موضوع باشد:

۱- موضوع را به گونه ای انتخاب کنید که همراستا با علایق شما باشد. برای مثال اگر در زمینه مدیریت به مباحث منابع انسانی علاقه بیشتری دارید، سعی کنید مطابق علاقه عمل کنید.

۲- بدیع بودن موضوع یک ضرورت انکارناپذیر برای پایان نامه است. اما نباید این نو بودن شما را به سمت حرف های ناموثق و بی سر و ته پیش ببرد. این موضع مخصوصا در مقطع کارشناسی ارشد می تواند خطرناک باشد. چون در این مقطع بیشتر کارهای کاربردی و تا حدی توسعه ای مد نظر است، نه کارهای بنیادی. کما این که شما به ادبیات پژوهش نیاز دارید.

۳- فراموش نکنیم که انتظار معمول از دوران کارشناسی ارشد توانایی کار کردن با روش های تحقیق و انتظار معمول در دوره دکتری نظریه پردازی است. پس موضوعی را انتخاب کنید که این انتظار را برآورده کند.

۴- اگر شاغل هستید، حتما موضوعی انتخاب کنید که در مرحله جمع آوری داده های خام بشود از همان محل کار خودتان داده ها را جمع آوری کرد. یا قبل از تصویب موضوع، حتما با یک سازمان یا شرکت برای جمع آوری داده های خام هماهنگ باشید. موضوعی را تصویب نکنید که جمع آوری داده های آن ناممکن یا سخت باشد.

از همه این موارد گذشته، ما می توانیم در انتخاب موضوع پایان نامه به شما کمک کنیم. فرایند کاری ما بر اساس مقاله بیس است. یعنی بعد از شنیدن صحبت های شما در مورد رشته تحصیلی، گرایش، دانشگاه محل تحصیل، محل کار، علایق خودتان و استاد راهنما و …، یک یا چند مقاله بیس که در یک سال اخیر در ژورنال های معتبر به چاپ رسیده اند را انتخاب و بر اساس آنها به شما موضوعی را پیشنهاد می دهیم. مقالات انتخاب شده دارای مدل مفهومی، روش تحقیق دقیق، ابزار گردآوری داده ها و مبانی نظری منسجم خواهند بود. در نهایت مقالات و موضوع در اختیار شما قرار خواهند گرفت و توضیحاتی نیز به شما داده خواهد شد تا بتوانید از موضوع خود دفاع کنید.

برای دریافت موضوع، درخواست خود را در (اینجا) ثبت کنید. لطفا ایمیل و شماره تماس خود را دقیق وارد کنید تا ما بتوانیم با شما تماس بگیریم.

مدیراما همیار شما در مسیر تحصیلی