اولویت های پژوهشی

بانک ملی ایران در جهت نیل به اهداف توسعه ای و به منظور بهره گیری از توان و ظرفیت بالقوه دانشگاه ها و تشویق دانشجویان به انجام تحقیقات و پروژه های کاربردی موردنیاز بانک ملی کشور از پایان نامه های دانشجویان مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد که در راستای اولویت پژوهشی بانک ملی باشند، حمایت می کند. در صورت تمایل به همکاری پس از در یافت فرم مربوطه آن را به اداره کل تحقیقات و برنامه ریزی این بانک به آدرس الکترونیکی researches@bmi.ir ارسال نمائید.
ـ طراحی مدلی مناسب برای تدوین ساختار سازمانی متناسب با ماموریت و رسالت بانک
ـ طراحی نظام جامع مدیریت منابع انسانی
ـ طراحی نظام جامع مدیریت ریسک
ـ طراحی نظام جامع ارزیابی عملکرد واحدهای صف و ستاد در سازمان
ـ تدوین نظام مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) در بانک و ارائه مدل
ـ تدوین نظام توسعه محصولات و خدمات نوین
– بررسی روندهای جهانی استفاده از ابزارهای بانکداری الکترونیک و ارائه راهکار برای بانک ملی ایران
– استقرار نظام مدیریت دانش در بانک
– بررسی الگوهای توسعه بانکداری جامع (شرکتی، اختصاصی، خرد، تجاری) در دنیا و ارائه الگویی برای بانک ملی ایران
– تهیه طرح جامع فناوری اطلاعات (ITM) بانک ملی ایران
– بررسی بازدهی و جذابیت صنایع مختلف برای سرمایه گذاری
– طراحی نظام ارزیابی عملکرد شرکت های تابعه بانک ملی ایران
– آسیب شناسی نظام جبران خدمات در بانک ملی ایران

فرم تقاضای همکاری با بانک ملی ایران در زمینه طرح های پژوهشی – کاربردی اعلام شده

فرایند بررسی طرح های پژوهشی- کاربردی تا مرحله انعقاد قرارداد

 

اولویت های پژوهشی بانک ملی

اولویت های پژوهشی برای پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری در بانک ملی ایران

بخش های مشتریان

 • بخش بندی مشتریان بانک ملی بر مبنای مدل های داده کاوی
 • معرفی یک روش جدید مبتنی بر الگوریتم شناسایی، ردیابی، بهره‌وری، ارزیابی برای بخش‌بندی خوشه‌ای مشتریان
 • ارزیابی نیازها، انتظارات و رفتارهای مالی، فعلی و آتی مشتریان با تأکید بر مشتریان ممتاز (VIP)
 • بررسی راهکارهای ترغیب مشتریان و تغییر نگرش در جهت جذب منابع ارزان‌ قیمت
 • طراحی سیستم جامع بانک اطلاعاتی مشتریان در جهت رتبه‌بندی دقیق با رویکرد اعتباری و ارائه خدمات و جذب منابع

فین تک ها و استارتاپ ها

 • ارائه مدلی جهت اجرای فین تک ها و استارتاپ ها در حوزه مالی – بانکی
 • استراتژی های ایده یابی جهت اجرای فین تک ها و استارتاپ ها
 • استراتژی های تامین مالی در حوزه فین تک و استارتاپ ها

محصولات و خدمات

 • تعیین استراتژی جذب منابع (قرض الحسنه پس انداز، قرض الحسنه جاری، سرمایه گذاری کوتاه مدت، سرمایه گذاری بلندمدت)
 • ارائه مدلی برای طراحی خدمات ومحصولات بانکی براساس نیازها و انتظارات مشتریان
 • ارائه محصولات بیمه‌ای برای ابزارهای مالی پر ریسک
 • طراحی و تدوین فرآیند تجاری‌سازی خدمات نوین بانکی با نگرش بر تعیین و دریافت کارمزد خدمات بانکی
 • شناسایی عوامل موثر بر تجهیز منابع ارزان‌قیمت و ارائه الگوی مناسب
 • بررسی راهکارهای جذب درآمدهای غیرمشاع
 • مدل‌سازی نقش اعتبارات اسنادی و ضمانت‌نامه‌های بانکی داخلی و خارجی در تجهیز منابع

واحدهای عملیاتی

 • ارائه مدل درجه‌بندی ادارات امور شعب براساس شاخص‌های بانکداری نوین
 • بررسی ساختار سازمانی مبتنی بر فرآیندهای بانک، شناسایی مشکلات و ارائه راهکار
 • بررسی بهبود فرآیندهای کسب و کار با استفاده از مدیریت دانش
 • عوامل کلیدی موفقیت پیاده‌سازی مدیریت فرآیندهای کسب و کار
 • شناسایی و تعیین بهترین مدل یا متدولوژی جهت بهبود فرآیندهای کسب و کار
 • بررسی و مطالعه چگونگی اجرای بانکداری اختصاصی در بانک ملی ایران

سازمانی

 • بررسی بیمه‌های خدمات بانکی (سپرده، پول، اعتبار و تسهیلات)
 • بررسی چگونگی فروش اموال تملیکی در شرایط رکود بازار
 • تبیین جایگاه ضمانت‌نامه‌های ارزی در حقوق بین‌الملل و راهکارهای صیانت از حقوق بانک، ذینفعان و متقاضیان ایرانی (قانون حاکم، مرجع داوری و …)
 • بررسی و تحقیق درخصوص میزان لزوم شناسایی مشتریان بانک (CDD و KYC) و مقایسه تطبیقی بانک‌های بین‌المللی با بانک‌های ایران
 • تحقیق و بررسی درخصوص ساختار عملیات تطبیق (Compliance) در بانک‌های دنیا و مقایسه آن با بانک‌های ایران
 • طراحی مدل جامع و بومی شده اقتصاد مقاومتی در بانک ملی
 • بررسی مزایا و معایب واگذاری برخی از امور انتظامی به بخش خصوصی
 • بررسی الگوهای توسعه بانکداری جامع (شرکتی، اختصاصی، خرد، تجاری) در دنیا و ارائه الگویی برای بانک ملی ایران
 • ضرورت، الزامات و پیش نیازهای بانکداری شرکتی

مالی

 • بهینه سازی ترکیب منابع و مصارف
 • بررسی راهکارهای نوین و موثر وصول مطالبات در بانک ملی ایران
 • بررسی آثار مطالبات غیر جاری بر صورت‌های مالی بانک
 • بررسی و شناسایی تهدیدات برون سازمانی موثر بر افزایش مطالبات غیر جاری
 • بررسی روش های افزایش انگیزه بدهکاران برای باز پرداخت بدهی
 • بررسی روش های نوین تامین مالی (روش های مبتنی بر بدهی)
 • بررسی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر جایگاه‌سازی (Poisitioning) در بازار خدمات مالی (بررسی موردی بانک ملی ایران)
 • بررسی راهکارهای تعیین تکلیف مطالبات غیرجاری و راهکارهای جلوگیری از بروز آن
 • بررسی عوامل موثر بر سپرده گذاری در نظام بانکی
 • بررسی راهکارهای افزایش در آمدهای کارمزدی بانک
 • بررسی روش های توسعه ابزارها از طریق بازار سرمایه

بازاریابی

 • بررسی ضرورت بازاریابی  دیجیتالی در بانک
 • میزان تاثیر گذاری پارامترهای بصری و شعار بانک بر افزایش دید مثبت عمومی
 • بررسی عوامل رضایت مندی و وفاداری مشتریان سپرده گذار اعم از حقیقی و حقوقی
 • بررسی تاثیر عوامل محسوس فیزیکی بر جذب مشتریان
 • بررسی عوامل موثر بر ایجاد تصویر ذهنی سازمانی مثبت
 • بررسی آثار حضور بانک در شبکه‌های اجتماعی بر اعتماد و وفاداری به برند
 • بررسی و مطالعه الگوهای جذب و حفظ مشتریان بزرگ (سازمانی و فردی)
 • بررسی عوامل موثر در برندینگ و تبیین شاخص‌های آن در بانک ملی ایران
 • بررسی و تدوین شاخص‌های مشتریان مؤثر در تحقق اهداف بانک و طبقه‌بندی آن‌ها براساس نیاز مشتریان در هر طبقه

منابع انسانی

 • بررسی میزان کارایی و ضرورت آزمون های روان شناختی شغلی برای انتصابات در مشاغل کلیدی
 • بررسی عوامل موثر بر ارتقای بهداشت روانی کارکنان
 • بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی  بر تعهد سازمانی کارکنان بانک
 • بررسی رابطه توانمندسازی مهارت های ارتباطی با عملکرد شغلی
 • چگونگی شناسایی استعدادهای مدیریتی و تشکیل بانک اطلاعاتی
 • بررسی تاثیر جابه جایی کارکنان بر رضایتمندی شغلی
 • بررسی عوامل رفتاری کارکنان در ارتقای میزان علاقمندی مشتریان به بانک
 • ارائه راهکارهای نوین برای ارتقاء سلامت جسمانی و کاهش استرس‌های شغلی پرسنل حفاظت فیزیکی
 • آسیب‌شناسی نظام جبران خدمات در بانک ملی ایران

اعتباری

 • طراحی مدل مناسب اعتبار سنجی مشتریان
 • آسیب شناسی نظام بررسی طرح‌ها در بانک ملی و ارائه الگوی بهینه برای آن
 • بررسی برون سپاری  فرآیندهای بررسی طرح‌ها، مخاطرات آن و ارائه راهکار

استراتژی

 • مطالعه تطبیقی در خصوص رتبه بندی شعب بانک ها و ارائه الگوی مناسب
 • ارائه الگوی عملیاتی برای ارزیابی عملکرد واحدهای ستادی بانک

فناوری اطلاعات

 • استفاده ازسیستم های خبره در عملیات بانکی
 • بانکداری از طریق شبکه های اجتماعی
 • نقش تکنولوژی رایانش ابری در ارائه سرویس های بانکی
 • کاربرد کلان داده در صنعت بانکداری
 • بررسی شیوه‌های پیاده‌سازی سیستم مرکزیCore Banking)) مبتنی‌بر بانکداری اسلامی در مقایسه با سیستم مرکزیCore Banking))بانکهای تجاری متداول در جهان.
 • طراحی یک پروتکل امن در مقابل جعل هویت، ‌با رعایت گمنامی و انکارناپذیری در تولید پول الکترونیک
 • بررسی و ارائه راهکارهای ارتقاء بانکداری مجازی
 • بررسی نقش روابط عمومی الکترونیک در افزایش منابع بانک و ارائه مدل‌های مرتبط
 • بررسی روندهای جهانی استفاده از ابزارهای بانکداری الکترونیک و ارائه راهکار برای بانک ملی
 • بررسی نحوه نهادینه شدن واسطه‌های پرداخت الکترونیک غیر بانکی در ایران

مدیریت ریسک

 • مدیریت ریسک تجارت آنلاین
 • بررسی نقش و ضرورت مدیریت تداوم کسب و کار (BCP)، در حوزه‌های فناوری اطلاعات، لجستیک و سیستم‌های بحرانی بانک ملی ایران

بین الملل

 • بررسی تاثیر تحریم ها بر فعالیت های بین المللی بانک های ایرانی(فرصت ها و تهدیدها) و ارائه راهکارهای خروج از آن
 • بررسی شرایط حضوربانک درسایرکشورها درقالب تاسیس ویاخریدسهام بانک خارجی

نظارت و سیاستگذاری، مقررات و آئین نامه ها

 • راهکارهای مبارزه با پولشویی از طریق بانک‌ها و موسسات اعتباری
 • بررسی نظام کنترل های داخلی در باتک به منظور کاهش ریسک عملیاتی
 • بررسی حقوقی راهکارهای نوین در باب عقود اسلامی وابزارهای مالی مرتبط
 • نقد و بررسی ماده ۱۲۶ آیین نامه اجرای اسناد لازم الاجراء در روند اجرایی پرونده های بانکی
 • مشکلات و موانع اجرایی شدن قانون برگزاری مناقصات در بانک های دولتی
 • بررسی مشکلات بانک هادرعملیات اجرای قراردادهای رهنی واحدهای خارج ازکشور
 • تحلیل حقوقی معایب و مزایای صدور ضمانت نامه توسط شرکتهای بیمه
 • بررسی قوانین و مقررات مربوط به بانکداری اسلامی والزامات بانک های مرکزی کشورهای اسلامی برای ارائه خدمات
 • بررسی اثرات تک نرخی یا چند نرخی شدن ارز بر اجرای طرح ها
 • بررسی و آسیب شناسی تنگناهای قانونی در مسیر پیاده سازی استانداردهای بین المللی در حوزه بانکداری

تدارکات شاخص های ملیدی عوامل موفقیت مراکز خرید

 • ارائه مدلی مناسب برای پیاده سازی مدیریت انرژی در بانک ملی
 • مستند سازی روشهای طراحی، اجرا، سرویس و نگهداری در ساختمان های بانک ملی
 • بررسی مدیریت زنجیره تأمین و ارائه مدل بهینه در بانک ملی (مراحل نیازسنجی، تأمین، نگهداری و پشتیبانی)
 • تدوین نقشه راه مقام‌سازی ساختمان‌های واجد شرایط بانک
 • آسیب‌شناسی کارآمدی واحدهای تخصصی مهندسی (حداقلی) متولی ساختمان کثیر بانک، در محیط طراحی شده اداری- سازمانی سنتی (حداکثری) و ارائه برنامه و راهکارهای عملی و امکان‌پذیر، تعدیل و یا برون‌رفت از چالش موجود
 • آینده پژوهی تاثیر صنعت بانکداری در تدوین برنامه استراتژیک طراحی فضاها و ارگونومی تجهیزات
 • بررسی مزایا، معایب و موانع پیاده‌سازی استاندارهای ایزو در سازمان بانک با تاکید بر ۴ استاندارد ISO50001 مدیریت انرژی، ISO14001 مدیریت سبز (محیط زیست)، ISO45001 مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و نظام آراستگی ۵S
 • پژوهش در زمینه به حداقل رساندن و یا حذف تغییرات اساسی در طرح و نقشه‌های اولیه که موجب افزایش هزینه پروژه‌ها و مبلغ اولیه پیمان و بروز برخی مشکلات می‌گردد.


منبع: http://bmi.ir

♣ مطلب مرتبط: مشاهده  اولویت های پژوهشی دیگر سازمان ها

 


ارسال دیدگاه
(الزامی) (الزامی)