روش تحقیق و آمار

تولید نظریه در گراندد تئوری

گراندد تئوری را تلاش برای یافتن نظریه ­ای دانسته ­اند که به­ طور استقرایی از مطالعۀ پدیده ­ای به دست می ­آید و نمایانگر آن پدیده است. در گراندد تئوری نظریه را باید کشف کرد، و از طریق گردآوری منظم اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده­ هایی که از آن پدیده برآمده است آن­را اثبات کرد. به­ عبارتی در گراندد تئوری تحقیق هرگز از یک نظریه مشخص شروع نمی ­شود که بعد به اثبات برسد، بلکه پژوهش از یک حوزه مطالعاتی آغاز می ­شود و از دل آن نظریه بیرون می ­آید.

♣ مطلب مرتبط: نظریه مفهوم سازی بنیادی یکی از راهبردهای پژوهش کیفی

گراندد تئوریشکل ۱: انواع نظریه و رابطه آنها با یکدیگر

 

نظریه ای که گراندد تئوری به آن می رسد تنها توصیف کننده حوزه ای است که مورد مطالعه قرار گرفته است و با آنچه که به­ طور عمومی به آن نظریه می گوییم تفاوت دارد. برای واضح تر شدن نتیجۀ کار گراندد تئوری از سه نوع نظریه یاد کرده اند. نظریۀ کلان، نظریۀ رسمی و نظریۀ خودبنیاد، را می توان انواع نظریه در دنیای علوم دانست (شکل ۱  به نقل از لمان) که گراندد تئوری به دنبال رسیدن به سومی است و در سطح خردتری از دوتای اول قرار دارد.

تولید نظریه در گراندد تئوری بر اساس کار با داده ها صورت می گیرد. در واقع از طریق دستورالعملی پژوهشگر (با پژوهشگر) به دل میدان تحقیق می روند و از دل داده ها نظریه ای را بیرون می کشند. نحوه کار با داده ها در گراندد تئوری در «شکل ۲» (به نقل از پندیت) خلاصه شده است.

♣ مطلب مرتبط: تئوری مفهوم سازی بنیادی در پژوهش های مدیریت

شکل ۲: فرآیند کار با داده­ ها در گراندد تئوری

انجام دادن گراندد تئوری

پس از مشخص شدن مسئله پژوهش و مرور ادبیات پیشین، در گراندد تئوری نخستین قدم برای ورود به میدان تحقیق، نمونه­ گیری است. برخلاف روش های کمی که از شیوه های نمونه گیری احتمالی استفاده می کنند، روش های کیفی به سراغ شیوه­ های نمونه گیری کیفی می روند که مشتمل بر انواع مختلفی است. در گراندد تئوری از نمونه گیری نظری استفاده می­ شود و نمونه­ ها در جهت هدف پژوهش انتخاب می شوند. در این شیوه تعداد نمونه ها از پیش مشخص نیست و افزودن به آنها تا مرحلۀ رسیدن به اشباع نظری ادامه دارد.

در روش گراندد تئوری داده های گردآوری شده در سه مرحله کدگذاری می شوند. در طی این سه مرحله و با کدگذاری داده ها، به تدریج از دل کدها، مفاهیم؛ از دل مفاهیم، مقوله ها؛ و از دل مقوله ها، نظریه بیرون می آید (شکل ۳). کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی سه مرحلۀ کدگذاری در گراندد تئوری هستند. در طی این فرآیند پژوهشگر باید اتفاقات و حاشیه های پیشرفت کار را در قالب یادداشت های یادآورنده برای خود ثبت کند.

شکل ۳: روند تبدیل داده ها به نظریه در گراندد تئوری

در آخرین مرحله از کدگذاری، یعنی کدگذاری انتخابی، از میان مقوله ها، مقوله محوری انتخاب می شود و حول آن نظریه ای برآمده از دل تحقیق ارائه می شود. نظریۀ به وجود آمده از دل داده ها، حول محور مقولۀ محوری، به صورت مدل تصویری و داستان ارائه می شود. داستان، «روایتی توصیفی دربارۀ پدیدۀ اصلی تحقیق است».

 

برای دریافت مشاوره و ثبت درخواست انجام تحلیل داده های کیفی با روش گراندد تئوری می توانید درخواست خود را از طریق لینک زیر ثبت نمایید. لطفا ایمیل و شماره تماس خود را دقیق وارد کنید تا ما بتوانیم با شما تماس بگیریم.

ثبت درخواست جهت مشاوره و تحلیل داده های کیفی با گراندد تئوریارسال دیدگاه
 1. رساله دکتری مدیریت آموزشی

  دیدگاه توسط رضارضایی
  پاسخ
 2. رساله دکتری مدیریت آموزشی ترکیبی گراندز تئوری

  دیدگاه توسط رضارضایی
  پاسخ
 3. رساله ترکیبی گراندز تئوری دکتری مدیریت آموزشی

  دیدگاه توسط رضارضایی
  پاسخ
ارسال دیدگاه
(الزامی) (الزامی)

مرتب‌سازی بر اساس: