مدیراما

اگر بر روی موضوع خاصی در حال پژوهش هستید، کاملا بر این مسئله آگاهید که مقالات علمی خمیرمایه اصلی پژوهش شما هستند. مواد خامی که وارد ذهن پژوهشگر می شوند و پژوهشگر با کنار هم گذاشتن آنها مانند قطعات پازل، به سمت نتایج تحقیق هدایت می شود. اما متاسفانه بسیاری از پژوهشگران در کشور به منابع علمی دست اول دسترسی ندارند.

بدین جهت یکی از خدماتی که مدیراما ارائه می دهد، گردآوری این مقالات بر روی کلمات کلیدی مدنظر پژوهشگران است. بنابر درخواست محقق، این بسته می تواند شامل پایان نامه های خارجی، کتاب های خارجی، خلاصه کتاب ها، مقالات داخلی و خارجی و هر محتوای دیگر باشد.

اگر بر روی موضوعی خاص در حوزه مدیریت نیاز به بسته مقالات دارید، درخواست خود را در اینجا ثبت کنید. لطفا شرح دقیقی از درخواست خود را مرقوم بفرمایید.