روش تحقیق و آمار

پژوهشگر بعد از انتخاب موضوع و انتخاب عنوانی مناسب برای پژوهش، شروع به نوشتن بیان مسئله می کند. پژوهشگر در بیان مسئله هدف خویش را بیان می‌کند؛ یعنی چه چیزی می‌خواهد بگوید یا چه چیزی را می‌جوید. بیان مسئله، ظریف‌ ترین، حساس‌ترین و شاید بتوان گفت که مشکل‌ترین بخش از فرآیند پژوهش را تشکیل می دهد. پژوهش‌گرانی که بر مسئله پژوهش اشراف داشته باشند و بتوانند آن را به خوبی تحلیل کنند، به یقین در انجام پژوهش های خود، توفیق بیشتری خواهند داشت. عدم دقت در روشن‌سازی کامل مسئله پژوهش، این احتمال را به وجود می آورد که تلاش های پژوهشگر، در مسیر انحرافی بیفتد؛ مثل این که به جای بررسی «علت ها»، به شناسایی «عوامل» بپردازد؛ بی آن که به تفاوت بسیار حساس بین آن دو هدف، توجه شود و یا به جای «انگیزش»، «علاقه‌مندی» را که می تواند با آن متفاوت باشد، مورد مطالعه قرار دهد.

♣ مقاله مرتبط: ویژگی های یک موضوع پایان نامه خوب

یک بیان مسئله خوب باید مسئله اصلی پژوهش را با ذکر مسائل جزئی تجزیه و تحلیل کند، واژه هایی که در تعریف مسئله به کار رفته اند را تعریف کند، فرضیات پژوهش را به صورت روشن و آشکار بیان کند، وسایل و روش های تحقیق را تعریف کند، اهمیت موضوع تحقیق در زندگی روزمره را عنوان کند و در نهایت به تحقیقات مرتبط با موضوع تحقیق اشاره کند.

بیان مسئله

چگونگی تدوین بیان مساله

چگونگی تدوین بیان مساله به این صورت است که:
در بیان مسئله ابتدا باید با ذکر مقدمه ای در خصوص اهمیت موضوع خواننده را به تدریج وارد فضای اصلی نمایید. سپس به تعریف و تبیین مفهوم متغیر اصلی تحقیق که در واقع همان مشکل یا مسئله ی مورد بحث است بپردازید. به این صورت که متغیرهای اصلی مسئله و روابط میان آنها را تشریح کنید. سعی کنید صورت مسئله را به شکل سوالی نوشته و از بیان آن به صورت عبارت کلی یا جملات خبری خودداری کنید زیرا نگارش آن به صورت سوالی باعث جلب توجه به مجهول و تلاش برای معلوم کردن آن می شود. در بیان مسئله باید حداقل سه تعریف از مشکل اصلی با ذکر منبع ارائه شود. سپس زمینه ی اهمیت پژوهش و اینکه برای چه سازمانی صورت گرفته را مطرح کنید. در این بخش می توان به نظرات دانشمندان مختلف در ارتباط با موضوع اشاره کرد و با بهره گیری از منابع معتبر و ذکر رفرنس آنها به تشریح عوامل موثر بر متغیر اصلی پرداخت. به یاد داشته باشید که اصطلاحات و مفاهیم تخصصی بیان مسئله را به تفصیل شرح دهید و از کاربرد اصطلاحات و واژگان ارزشی خودداری کنید.
در مرحله بعد باید به بیان و بررسی وضعیت فعلی مسئله پژوهش در جامعه بپردازید. آنچه در این مرحله ضروری است بیان وضعیت فعلی مسئله در قالب آمار، ارقام و اسناد معتبر با ذکر منبع می باشد. همچنین در این قسمت باید از جدیدترین آمار و ارقام استفاده نمود. راه حل یا عوامل موثر بر حل مشکل، با توسل به یافته های مهم پژوهش های مربوط و تناقضات بین پژوهش ها باید به صورت مختصر در بیان مسئله آورده شود.
مرحله نهایی بیان یا پیش بینی دورنمای آینده مسئله پایان نامه است. در این مرحله از بیان مسئله باید به پیش بینی وضع آینده جامعه از لحاظ مسئله پژوهش پرداخت. به عبارت دیگر باید در این قسمت مشخص نمود که اگر این مسئله مورد شناسایی و بررسی قرار نگیرد روند و وضعیت آن در آینده چگونه خواهد بود. توجه داشته باشید که در بیان مسئله باید به عواقب و پیامدهای منفی و مثبت ناشی از اجرا و عدم اجرای پژوهش اشاره کنید و با بهره گیری از آمار و ارقام داخلی سازمان، به شواهد ابعاد و حدود مسئله در سازمان مورد بررسی اشاره نمایید و اصطلاحا عمق مسئله را بیان نمایید و نقش پژوهش خود را در پاسخگویی و حل مسائل یاد شده توضیح دهید. در بخش پایانی بیان مسئله می توانید جزئیات بیشتری از این که پژوهش شما چه کاری می خواهد انجام دهد را شرح دهید و فراموش نکنید که تمام این مراحل باید استناد علمی و واقعی داشته باشند.

انتخاب موضوع پایان نامه

پروپزال کارشناسی ارشد مدیریت

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت

انجام رساله دکتری مدیریت

دوستان عزیز جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت راهنمایی در خصوص چگونگی تدوین بیان مساله پروپزال و پایان نامه خود، می توانید درخواست خود را در فرم تماس با مدیراما ثبت نمایید. «مدیراما همراه و همیار شماست در انجام پژوهش»


ارسال دیدگاه
(الزامی) (الزامی)