مدیراما

تحلیل های آماری مسئله دارترین قسمت انجام پایان نامه برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت هستند. تقریبا همه روش های کمی در پایان نامه های مدیریت به جداول آماری ختم می شوند که حاصل تجزیه و تحلیل داده های خام جمع آوری شده از میدان تحقیق اند و توسط نرم افزارهای آماری مانند spss، lisrel، amos، minitab، smart pls‌ انجام شده اند.

تحلیل آماری پایان نامه های مدیریت

یکی از خدمات مدیراما کمک به شما در انجام و تدوین تحلیل های آماری است. ما سه مرحله را در این فرایند پشت سر می گذاریم. مرحله اول بررسی موضوع کار شما و پیشنهادات مربوط به نحوه انجام کار، بعد از تایید شما مرحله دوم تحلیل های آماری با نرم افزار مقتضی و نهایتا مرحله سوم ارائه گزارش کار و آموزش شماست.

به همراه فایل گزارش که در قالب فایل ورد (doc.) تهیه می شود، خروجی های نرم افزار و داده های شما به صورت مرتب خدمتتان ارسال می شوند.

درخواست خود برای انجام تحلیل های آماری را در (اینجا) ثبت نمایید. لطفا توضیحات شفاف و ایمیل و شماره تلفن دقیق خود را در فرم درخواست وارد کنید. ما با شما در تماس خواهیم بود.

مدیراما همیار شما در مسیر تحصیلی