مدیراما

همه کتاب ها خواندنی اند، حداقل برای یک بار و کتاب های خوب را باید چندین و چند بار خواند. اما واقعا هیچ انسانی برای خواندن همه کتاب ها که نه، حتی برای خواندن درصد کمی از کتاب های خوب هم عمر کافی ندارد.

مصداق انجام درست کارهای درست، ما کتاب های خوب مدیریت را به خوبی خلاصه کرده و می کنیم. این کار یعنی شما می توانید مهمترین نکات و غنی ترین مطالب یک کتاب را در کمترین زمان ممکن مرور و بر کلیت کتاب تسلط پیدا کنید.

خلاصه کتاب مدیریتی

همه خلاصه کتاب ها در مدیراما تهیه می شوند و برخی از این خلاصه کتاب ها در فروشگاه محصولات دانشی مدیراما قرار گرفته اند.

اگر به خلاصه ای از یک کتاب در حوزه مدیریت نیاز دارید، لطفا درخواست خود را در اینجا ثبت کنید. ما درخواست شما را بررسی و خلاصه ای از کتاب مورد نظرتان را برای شما تهیه خواهیم کرد.

مدیراما همیار شما در مسیر یادگیری