مدیراما

تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره، روش های متنوعی برای تصمیم گیری ارائه می دهند و از این رو در پایان نامه های مدیریت کاربرد فراوانی دارند.

اگر می خواهید در مورد این روش ها بیشتر بدانید، می توانید از (اینجا) نوشته ی کاملی را در این باره بخوانید.

استفاده از این روش ها معمولا به نرم افزار نیاز دارد، زیرا محاسبات پیچیده ای دارند که لازم است در نرم افزار تحلیل شوند. مدیراما این نرم افزارها را در اختیار دارد و می تواند به شما در این گونه از تحلیل ها کمک کند.

اگر در خصوص تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره به مشاوره و کمک نیاز دارید، درخواست خود را در (اینجا) ثبت کنید. لطفا تشریح کنید که چه نوع داده هایی در اختیار دارید و می خواهید از کدام یک از روش ها استفاده کنید.

مدیراما همیار شما در مسیر تحصیلی