تازه های کتاب

در دهه­ های اخیر توجه پیرامون عدالت سازمانی به عنوان یک ساختار مهم و حوزه تحقیقاتی در روانشناسی سازمانی/ صنعتی، افزایش یافته است. در حالیکه بیشتر توسعه اخیر در تئوری ­های عدالت در زمینه­ ی قانونی ظهور یافته است. این مفاهیم به سرعت زمین پر حاصلی در میان پژوهشگران سازمانی پیدا کرد. با توجه به اهمیت عدالت سازمانی کتاب های متعددی در این زمینه به چاپ رسیده است. یکی از کتاب­ های چاپ شده در این زمینه کتاب عدالت سازمانی، رفتار شهروندی و خلاقیت کارکنان است. این کتاب دید مناسبی در زمینه عدالت سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت کارکنان، به خوانندگان ارائه می دهد.

کتاب عدالت سازمانی، رفتار شهروندی و خلاقیت کارکنان

فهرست کتاب عدالت سازمانی، رفتار شهروندی و خلاقیت کارکنان

مطالب این کتاب دربردارنده مفهوم لغوی عدالت – عدالت سازمانی – عدالت سازمانی با استفاده از نظر نیهوف و مورمن – عدالت توزیعی – عدالت رویه ­ای – عدالت مراوده ­ای – نتایج درک عدالت در سازمان – عملکرد کاری – رفتار شهروندی سازمانی – رفتار خلاف انتظار و ترک شغل – واکنش­ های نگرشی و احساسی نسبت به پیامدهای خاص، سازمان و سرپرست – تعهد سازمانی – عدالت توزیعی در اسلام – ساختار سازمان عدالت گرا – رفتار شهروندی سازمانی – مفهوم و تاریخچه – ویژگی­ ها و ابعاد رفتار شهروندی سازمانی – رفتار شهروندی سازمانی از نظر پادساکف و همکارانش (۲۰۰۰) – رفتار شهروندی سازمانی در آموزه­ های دینی و اسلامی – عوامل تاثیرگذار بر رفتار شهروندی – سیاست انگیزشی رفتار شهروندی سازمانی – گزینش و استخدام – آموزش و توسعه – ارزیابی عملکرد و جبران خدمات – سیستم غیررسمی – پیامدهای فردی و سازمانی و مزیت رقابتی سازمان – رفتار شهروندی مشتریان – کار تیمی و رفتار شهروندی سازمانی، کار تیمی و رفتار شهروندی سازمانی – رفتارهای ضد شهروندی سازمانی – ابعاد رفتار ضد شهروندی – خلاقیت کارکنان، تعریف خلاقیت از دیگاه روانشناسی – تعریف خلاقیت از دیدگاه سازمانی – شش عامل موثر در خلاقیت افراد- ویژگی­ های افراد خلاق – نقش و اهمیت خلاقیت در سازمان – نقش و جایگاه مدیران و تصمیم­ گیرندگان سازمان در ایجاد خلاقیت سازمانی- ماهیت شغل و خلاقیت کارکنان – استرس شغلی و خلاقیت –  خلاقیت و سبک های تفکر- ذهن فلسفی و خلاقیت، تکنیک های خلاقیت – ویژگی های سازمان خلاق – ده گام و راهکار برای ایجاد سازمان خلاق را می توان چنین ترسیم نمود و موانع خلاقیت است.

این کتاب توسط ایمان بشارت گر و حسینعلی انصاری فرد تدوین و توسط انتشارات پیام کوثر به چاپ رسیده است. اگر مایل به دریافت خلاصه کتاب عدالت سازمانی، رفتار شهروندی و خلاقیت کارکنان هستید، درخواست خود را در فرم تماس با ما ثبت نمایید.

 


ارسال دیدگاه
(الزامی) (الزامی)