کنفرانس های آتی

کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سومبرگزاری نشست ها و همایش های دانش محور، ضمن ایجاد بستری جهت اطلاع پژوهشگران و نخبگان از جدیدترین یافته های علمی سبب اغنای روحیه جستجوگری، اعتلای فرهنگ پژوهش، شناسایی معضلات و تنگناها و ارائه راه حل به منظور رفع آنها می شود که این امر در نهایت منجر به برنامه ریزی های بهتر برای توسعه علمی کشورمان خواهد گردید. جهت دستیابی به اهداف مذکور، «شهرداری کلانشهر رشت، شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان و شرکت پیشگامان پژوهش های نوین» پس از برگزاری موفقیت آمیز «اولین کنفرانس حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار»، «اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم»، «کنفرانس بین المللی کسب و کار: فرصت ها و چالش ها» و «دومین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار» درنظر دارند با مشارکت و حمایت دانشگاه ها، سازمان ها و نهادهای علمی و تحقیقاتی کشور، «دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم» را نیز در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۹۵ در شهر رشت برگزار نمایند. در این راستا، کمیته راهبردی کنفرانس، از تمامی اساتید، پژوهشگران، متخصصان و دانشجویان گرامی دعوت به عمل می آورد تا ضمن ارائه جدیدترین مقالات و دستاوردهای پژوهشی خود، در این رویداد بزرگ علمی مشارکت فعال داشته باشند.

 برگزار کننده: شهرداری کلانشهر رشت، شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۹۰۱۶۲۴۳۵۴۵
آدرس سایت: www.Amtm2016.com
آدرس ایمیل: info@amtm2016.com

کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوممحورهای کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم:

مدیریت

کارآفرینی

حسابداری

کسب وکار

اقتصاد

 

تاریخ های مهم:

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: ۱۰ آذر ۱۳۹۵
اعلام نتایج داوری: ۵ روز پس از ارسال مقاله
تاریخ برگزاری کنفرانس: ۲۹ آذر ۱۳۹۵

 

منبع: www.Amtm2016.com

از تمامی اساتید، محققان، دانشجویان و دانشگاهیان گرامی دعوت می شود تا با ارسال مقاله و شرکت در کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم و تبادل یافته های علمی، پژوهشی و کاربردی خود موجب پرباری و اثر بخشی همایش در راستای اهدافش باشند. کاربر گرامی در صورت نیاز به مشاوره می توانید درخواست خود را فرم تماس با ما ثبت نمایید.

 


ارسال دیدگاه
(الزامی) (الزامی)