مدیراما

روش های تحقیق کمی معمولا سنت پژوهشی غالب در پایان نامه های کارشناسی ارشد مدیریت هستند. اما در برخی از پایان نامه های کارشناسی ارشد، روش های کیفی یا روش های آمیخته (ترکیبی) نیز استفاده می شوند. همچین در مقطع دکتری تعداد بسیار بیشتری از رساله های دکتری یک یا چند روش کیفی را به کار می برند.

روش های کیفی معمولا به جهت تحلیل داده های کیفی مانند محتوای متون، متن پیاده شده ی مصاحبه ها یا سخنرانی ها و … مورد استفاده قرار می گیرند.

در حوزه پژوهش های کیفی، ما در موارد زیر به شما کمک می کنیم:

  • استخراج سوالات مصاحبه بر مبنای موضوع پژوهش
  • تحلیل روایی و پایایی کیفی
  • تحلیل محتوا
  • تحلیل مضمون (تم)
  • تحلیل گراندد تئوری
  • تحلیل کیو
  • تحلیل روایت
  • تحلیل گفتمان و …

 

روش تحقیق کیفی در مدیریت

همچنین ما می توانیم داده های کیفی شما را با استفاده از نرم افزارهای تحلیل کیفی مانند مکس کیو دی ای (MAXQDA)، اِن ویو (NVivo) و اطلس تی (ATLAS.ti) تجزیه و تحلیل کنیم.

درخواست خود را در (اینجا) ثبت نمایید. لطفا شرح مبسوطی از درخواست خود را یادداشت و شماره تلفن و ایمیل خود را به درستی وارد نمایید تا ما بتوانیم با شما تماس بگیریم.

مدیراما همیار شما در مسیر تحصیلی