اولویت های پژوهشی

عناوین اولویت های پژوهشی (طرح- پایان نامه) کارشناسی ارشد- دکتری پژوهشکده بیمه (وابسته به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران)

پژوهشکده بیمه اولویت‌های پژوهشی سال ۹۶ خود را در زمینه طرح‌های پژوهشی و پایان‌نامه‌های دوره‌‌های کارشناسی ارشد و دکتری اعلام کرد.
روابط عمومی پژوهشکده بیمه اعلام کرد رویکرد این پژوهشکده عمدتاً به تحقیقات کاربردی همراه با ارایه راهکار به همراه پیشنهادات و توصیه‌های سیاستی توسط مجریان است.
براساس این گزارش با توجه به حمایت‌های مادی و معنوی از پایان‌نامه‌های دانشجویی در پژوهشکده بیمه، دانشجویان دوره‌های دکتری و کارشناسی ارشد می‌توانند موضوع پایان‌نامه‌های خود را ترجیحاً از بین فهرست پایان‌نامه‌های ارایه شده انتخاب نمایند اما انتخاب موضوع پایان‌نامه از میان اولویت‌های پژوهشی نیز بلامانع است.
پژوهشکده بیمه همچنین خاطر نشان کرد اولویت‌های پژوهشی محدود به عناوین ذکر شده نیست و دانشجویان می تواننند عناوین جدید مورد نظر خود را برای بررسی در پژوهشکده بیمه اعلام نمایند.
گفتنی است فهرست اولویت‌های پژوهشی و پایان‌نامه‌های دانشجویی به تفکیک بیمه‌های اشخاص، مطالعات اسلامی بیمه، بیمه‌های اموال و مسئولیت، بیمه الکترونیک و گروه عمومی بیمه اعلام شده است.

عناوین اولویت های پژوهشی پژوهشکده بیمهعناوین اولویت های پژوهشی پژوهشکده بیمه

در یک جمع بندی کلی می توان گفت انجام تحقیقات پیشنهادی توسط مجریان، صرفاً ارائه مفاهیم نظری نبوده و پژوهش ها بایستی به صورت کاربردی همراه با ارائه راهکار، پیشنهادات و توصیه های سیاستی باشند.
با توجه به حمایت های مادی و معنوی از پایان نامه های دانشجویی در پژوهشکده بیمه، انتخاب موضوع پایان نامه ها از بین عناوین اولویت های طرح های پژوهشی نیز بلامانع است، اما ترجیح پژوهشکده بیمه بر این است که دانشجویان موضوع پایان نامه خود را از بین عناوین پایان نامه های ارائه شده انتخاب نمایند.
در ضمن اولویت های پژوهشی مذکور، محدود به موارد ذیل نبوده و سایر عناوین پژوهشی نیز مورد بررسی پژوهشکده قرار می گیرند.
جهت دریافت فایل عناوین اولویت های پژوهشی پژوهشکده بیمه در قالب PDF بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

اولویت پژوهشی پژوهشکده بیمه

 

 

♣ مطلب مرتبط: مشاهده اولویت های پژوهشی دیگر سازمان ها

 

 


ارسال دیدگاه
(الزامی) (الزامی)