دانشنامه مدیریت

مسئولیت اجتماعی شرکت ها به عنوان موضوعی حساسیت برانگیز و نیازمند توجه در حوزه ­های بازاریابی و مدیریت مطرح شده که بخش مهمی از زبان کسب و کار روزمره آنان را به خود اختصاص داده است. اصطلاح «مسئولیت اجتماعی شرکت» با سه واژه ی موجود در آن تعریف شده است: شرکت، اجتماع، مسئولیت. بنابراین مسئولیت اجتماعی شرکت به فعالیت کسب و کار یا شرکت های مسئولیت پذیری گفته می شود که در محیط فعالیتشان از جامعه مراقبت می کنند. در تعریف دیگری از مسئولیت اجتماعی شرکت می توان گفت که الزام سازمان را نسبت به پاسخگو بودن به تمام گروه های ذی نفع مربوط به خود در تمام فعالیت ها و عملکرد هایش تعریف می کنند.
بانک جهانی، مسئولیت اجتماعی شرکت را این گونه تعریف می کند «مسئولیت  اجتماعی شرکت اصطلاحی است که الزام سازمان را نسبت به پاسخگو بودن به تمام گروه های ذی نفع مربوط به خود در تمام فعالیت ها و عملکردهایش تعریف می کند». کارول در سال ۱۹۷۹ مسئولیت اجتماعی شرکت را این گونه تعریف می کند «مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان شامل انتظارات اقتصادی، قانونی، اخلاقی و بشردوستانه ی جامعه از سازمان در زمانی خاص است.

مسئولیت اجتماعی شرکت

مسئولیت اجتماعی شرکت یک قرارداد اجتماعی بین شرکت و جامعه

به طور کلی می توان گفت مسئولیت اجتماعی شرکت، به فعالیت هایی گفته می شود که صاحبان سرمایه و بنگاه های اقتصادی داوطلبانه، به عنوان یک عضو موثر و مفید در جامعه انجام می دهد. فرض اساسی مسئولیت اجتماعی این است که یک قرارداد اجتماعی بین شرکت و جامعه وجود دارد و شرکت ها برای حصول مشروعیت و کسب اجازه از جامعه، ملزم به رفتارهایی هستند که مطابق با انتظارات گروه های مختلف جامعه باشد. بنابراین مسئولیت اجتماعی شرکت، حرکتی فراتر از حداقل الزامات قانونی است که به صورت داوطلبانه پذیرفته شده است، زیرا موسسات اقتصادی آن را از زمره منافع بلندمدت خود تلقی می کنند. بدین ترتیب، کارکرد درونی مسئولیت اجتماعی می تواند منجر به بهبود جایگاه شرکت و در نهایت افزایش بازده و سودآوری و سرانجام بقای بلندمدت آنان گردد. در واقع مسئولیت اجتماعی سازمان ها، رویکرد جدیدی به کسب و کار است که تاثیر اجتماعی یک سازمان بر جامعه را مورد توجه قرار می دهد و هدف اصلی آن گرد هم آمدن تمامی بخش ها اعم از دولتی، خصوصی و داوطلبان برای همکاری با یکدیگر است.

♣ مقاله مرتبط: مسئولیت پذیری اجتماعی به عنوان تعبیری از امور اخلاقی

کاربر گرامی مدیراما؛ باشگاه دانشجویان مدیریت سعی بر این دارد تا با فراهم آوردن مطالب علمی مرتبط و به روز شما را در انجام پژوهش هایتان یاری کند. شما می توانید از طریق لینک های زیر در فروشگاه محصولات دانشی مدیراما به فایل های مرتبط در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکت دسترسی داشته باشید.

همچنین شما می توانید با ثبت درخواست خود در فرم تماس با ما، از خدمات مشاوره مدیراما و دریافت فایل های دیگر بهره مند شوید.

 


ارسال دیدگاه
(الزامی) (الزامی)