مدیراما

انتخاب یک روش تحقیق خوب یعنی توانایی شما در انجام و به اتمام رسانیدن پایان نامه. اما این انتخاب مسئله ساده ای نیست. این انتخاب باید بین روش های تحقیق از نظر فلسفه پژوهش، هدف تحقیق، رویکردهای تحقیق، استراتژی های تحقیق، افق های زمانی و روش های مختلف جمع آوری داده صورت بگیرد. بنابراین کاملا وابسته به موضوع و سازمان مورد مطالعه شماست.

پیاز فرایند تحقیق، این انواع را در هر لایه بهتر نشان می دهد.

پیاز پژوهش

روش تحقیق در پروپوزال به صورت خلاصه و در فصل سوم پایان نامه به صورت مبسوط ارائه می گردد.

ما به شما در تدوین روش تحقیق کمک می کنیم. برای ثبت درخواست خود (اینجا) را کلیک کنید. لطفا شرح درخواست و شماره تلفن و ایمیل خود را دقیق وارد نمایید.

مدیراما همیار شما در مسیر تحصیلی