روش تحقیق و آمار

چکیده

هدف از تهیۀ چکیده فراهم آوردن تصویری کلی درخصوص محتوای مقاله است. کارکرد چکیده آن است که به خواننده در تصمیم گیری برای مطالعۀ متن اصلی یا عدم مطالعۀ آن کمک کند. بنابراین، چکیده باید مهم ترین موارد مطرح شده در متن اصلی را به اختصار دربرگیرد. چکیده باید درست، دقیق، مستقل از متن، موجز، صریح، غیرقضاوتی، روان و منسجم باشد. چکیده باید به صورت یک بند و به زمان گذشته نوشته شود و حاوی مطالبی باشد که در مقاله بحث شده است.

جدول ۱: معیارهای ارزیابی چکیدۀ مقاله

چکیده

کلید واژه ها

معمولاً دو روش اصلی برای انتخاب کلیدواژه ها وجود دارد. روش اول که به انتخاب کلیدواژه های کنترل شده معروف است، به کمک اصطلاح نامه ها صورت می گیرد. در روش دوم که تحت عنوان انتخاب آزاد شناخته می شود، براساس تصمیم نویسنده صورت می گیرد. در هریک از این دو روش لازم است ترکیبی از واژگان اعم و اخص که بیشترین و نزدیک ترین رابطۀ معنایی را با محتوای مقاله دارد، انتخاب شود. انتخاب کلیدواژۀ مناسب در مقاله احتمال بازیابی بیشتر مقاله را توسط دیگران در آینده افزایش می دهد و درنتیجه به دریافت استناد بیشتر به مقاله کمک می کند. درمجموع، کلیدواژه ها باید با موضوع اصلی مقاله تناسب کافی داشته باشند.

جدول۲: تناسب ویژگی های کلیدواژه های مقاله با کارکرد آن

کلیدواژه

تدوین پروپزال کارشناسی ارشد مدیریت

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت

کاربران گرامی، اگر برای نگارش پایان نامه و مقالات علمی نیاز به راهنمایی دارید، مدیراما همراه و همیار شماست، می توانید در فرم تماس با ما درخواست خود را ثبت نمایید.


ارسال دیدگاه
(الزامی) (الزامی)