نشریات

نام نشریه: نشریه کیفیت و بهره­ وری صنعت برق ایران

صاحب امتیاز: انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران

نشریه کیفیت و بهره­ وری صنعت برق ایرانبخش اول: آشنایی با نشریه کیفیت و بهره­ وری صنعت برق ایران

نام مجله

نام مجله : مجله کیفیت و بهره­ وری صنعت برق ایران

Iranian Electric Industry Journal of Quality and Productivity

است که رتبه علمی پژوهشی دارد و وابسته به انجمن است.

هدف

هدف از انتشار مجله کمک به گسترش مرزهای دانش در زمینه کیفیت و بهره ­وری صنعت برق ایران از طریق نشر پژوهش های بدیع، اصیل و کاربردی همچنین کمک به تقویت ارتباط بین مراکز علمی و صنعتی مرتبط به موضوع مجله است.

زبان

مقالات و مطالب مندرج در مجله به زبان فارسی خواهد بود و چکیده مقالات هر شماره به زبان انگلیسی در همان شماره ارائه خواهد شد.

تعداد شماره ­های سالانه

مجله در حال حاضر در یک جلد- دو شماره- در سال منتشر می ­شود. مازاد بر دو شماره در سال منوط به تصویب هیأت تحریریه خواهد بود.

تبصره- در صورتی که مقالات پذیرفته شده در یک زمینه خاص به تعداد کافی باشد، انتشار یک شماره ویژه در آن زمینه با تصویب هیأت تحریریه بلامانع است.

ترکیب هیأت تحریریه

هیأت تحریریه مجله حداقل از هفت نفر متخصص در زمینه کیفیت و بهره­ وری برای مدت ۴ سال از طرف هیأت مدیره انجمن انتخاب می­ شوند، هیأت تحریریه دو نفر از اعضای خود را بعنوان سردبیر و مدیر مسئول انتخاب می­ کند.

تبصره ۱- شرط عضویت در هیأت تحریریه: داشتن ۳ مقاله چاپ  شده در مجلات معتبر علمی و پژوهشی یا بین ­المللی در زمینه کیفیت و بهره ­وری صنعت برق در ۴ سال گذشته

تبصره ۲- سردبیر برای جایگزینی اعضاء برحسب نیاز و یا ضرورت، اسامی افراد واجد شرایط عضویت در هیأت تحریریه را تهیه و پس از تأئید هیأت تحریریه برای تصویب به هیأت مدیره انجمن پیشنهاد می­ کند. منظور از «برحسب نیاز و ضرورت» در حالت های (۱) استعفای عضو و (۲) فعال نبودن عضو با رأی حداقل  دوسوم کل اعضاء هیأت تحریریه، می­ باشد.

تبصره ۳- ترکیب هیأت تحریریه عبارتست از ۳ نفر از صاحبنظران از صنعت برق ایران و ۴ نفر از صاحبنظران از دانشگاه ها که شرط تبصره ۱ را دارا باشند.

نحوه انتخاب اعضاء هیأت تحریریه

انتخاب اعضاء هیأت تحریریه در دوره اول به عهده هیأت مدیره انجمن است. در دوره­ های بعد سه ماه قبل از خاتمه دوره چهار ساله، با پیشنهاد هیأت تحریریه و تصویب هیأت مدیره انجمن خواهد بود.

نحوه بررسی مقالات

۱- هر مقاله در صورت تشخیص دارا بودن شرایط اولیه به حداقل ۳ نفر متخصص صاحبنظر جهت داوری ارسال می­ گردد.

۲- نام داوران مقاله محرمانه است.

۳- ارزیابی و تصمیم­ گیری در مورد مقالاتی که یکی از اعضای هیأت تحریریه، نویسنده و یا جزو نویسندگان آن باشد بدون دخالت و در غیاب فرد مذکور انجام می­ گیرد.

۴- تصمیم ­گیری نهایی در مورد قبول و یا رد مقالات به عهده هیأت تحریریه است.

۵- مقالات بدون حذف اسامی نویسندگان برای داوران ارسال می ­شود.

♣ مقاله مرتبط: تفاوت نشریات علمی-پژوهشی و علمی-ترویجی

وظایف هیأت تحریریه

۱- تعیین خط مشی و سیاست کلی، تدوین آیین نامه اجرایی، تلاش در حفظ کیفیت و ارتقاء سطح علمی مجله و پیشنهاد آنها به هیئت مدیره انجمن برای تصویب نهایی

۲- انتخاب داوران مقالات

۳- اتخاذ هر گونه تصمیم نهایی درباره انتشار مقالات

۴- اجرای مفاد ماده ۶ و ۷

وظایف سردبیر

۱- دعوت از اعضای هیأت تحریریه جهت شرکت در جلسات و اداره جلسات

۲- مسئولیت اجراء و پیگیری مصوبات هیأت تحریریه

۳- شماره گذاری، اعلام رسید و طرح مقالات در جلسات اعضاء هیأت تحریریه جهت بررسی و اعلام نتایج داوری مقالات در مراحل مختلف به نویسندگان

۴- انجام کلیه مکاتبات در رابطه با مقالات

۵- بررسی و تشخیص دارا بودن شرایط اولیه مقاله

۶- تنظیم و ارائه گزارش فعالیت های سالانه هیأت تحریریه

جلسات هیأت تحریریه

۱- جلسات هیأت تحریریه حداقل ۶ بار در سال تشکیل می­ شود و جلسات اضافی برحسب ضرورت به دعوت سردبیر تشکیل خواهد شد.

تبصره۴- در صورتی که امکان ارتباط از طریق الکترونیکی با تمام اعضا هیأت تحریریه برقرار شود و از این طریق هماهنگی لازم بعمل آید تشکیل حداقل ۶ جلسه ضرورت ندارد.

۲- جلسات با حضور نصف به علاوه یک اعضای هیأت تحریریه رسمیت خواهد داشت.

۳- تصمیمات با رأی نصف به علاوه یک اعضای حاضر در جلسه هیأت تحریریه قابل اجرا است.

حق اشتراک

مبلغ اشتراک سالانه به پیشنهاد هیأت تحریریه و تأئید هیأت مدیره انجمن تعیین خواهد شد.

تغییرات در اساسنامه

هرگونه تغییرات در اساسنامه مجله به پیشنهاد حداقل دوسوم اعضای هیأت تحریریه و با تصویب هیأت مدیره انجمن انجام خواهد شد.

این اساسنامه در چهارده ماده و چهار تبصره در تاریخ ۱/۴/۹۰ به تصویب هیأت مدیره انجمن رسید.

پست الکترونیک: http://ieijqp.ir/
تهران، خیابان کریم خان زند، نبش آبان شمالی، ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی ط سوم اتاق ۳۰۸ ک. پ :۱۵۹۷۶۳۳۱۴۱
شماره تماس: ۸۱۰۳۲۳۲۶-۰۲۱
نمابر: ۸۱۰۳۲۳۲۶-۰۲۱
آدرس پست الکترونیکی:
info@iranipa.com  و iraniipa@gmail.com

منبع: http://ieijqp.ir

♣ مقاله مرتبط: راهنمای نگارش مقالات علمی- پژوهشی

کاربر گرامی، در ادامه راهنمای تدوین مقالات و دو مقاله منتشر شده در نشریه کیفیت و بهره­ وری صنعت برق ایران ارائه شده است که می تواند راهنمای بسیار خوبی برای انجام پژوهش های علمی باشد. ضمنا اگر برای ارسال مقاله به نشریات علمی پژوهشی داخلی نیاز به مشاوره دارید درخواست خود را در فرم تماس با ما ثبت نمایید.

لینک دانلود: نشریه کیفیت و بهره­ وری صنعت برق ایران


ارسال دیدگاه
(الزامی) (الزامی)