روش تحقیق و آمار

انتخاب موضوع پایان نامه، اولین مرحله در تدوین و اجرای یک طرح پژوهشی است. معمولا دانشجویان در این مرحله که نخستین گام انجام پژوهش نیز می باشد، دچار مشکل می شوند و بعضا این مرحله منجر به تاخیر انداختن زمان انجام تحقیق می شود. دانشجویان معمولا برای انتخاب موضوع پایان نامه از استاد راهنما یاری می جویند اما باید توجه داشت که انتخاب موضوع مناسب تحقیق در یک رشته از علوم، نیاز به آشنایی با اصول، قوانین و نظریه های علمی تشکلیل دهنده آن رشته و شناسایی آخرین پیشرفت های آن دارد. براین اساس موضوع پایان نامه باید دارای ویژگی های زیر باشد:

مطلب مرتبط: انتخاب موضوع پایان نامه

انتخاب موضوع و عنوان

ویژگی های موضوع پایان نامه

۱-علاقه پژوهشگر، ۲- بدیع و نو بودن، ۳- پژوهش پذیر بودن، ۴-اهمیت و اولویت، ۵- توانایی و تخصص پژوهشگر، ۶- منابع مادی دردسترس، ۷- منایع اطلاعاتی در دسترس و  ۷-به صرفه بودن

برای انتخاب موضوع می توان از چندین انتشارات کتاب شناسی و دفاتر خدماتی تهیه اسناد کمک گرفت که می توانند به جست جوها کمک کنند که شامل موارد زیر است:

کتاب ها و کتابخانه ها

نشریات دوره ای

رساله ها و تحقیقات در حال انجام

انتشارات دولتی و آمارهای رسمی

کتب مرجع، راهنماهای کتاب شناسی خاص و کلی

استفاده از اینترنت

بررسی اولویت های پژوهشی سازمان ها و شرکت ها

محقق پس از تعیین موضوع پایان نامه و زمینه مورد بررسی، می بایست عنوان ارائه نماید. محققین در تنظیم عنوان می بایست دقت لازم را بکار گیرند، چرا که کلمات و واژه های بکار رفته در عنوان پژوهش مشخص کننده نوع فعالیت، نوع روش شناسی، نوع آزمون و… می باشد.

♣ مقاله مرتبط: مشاوره انتخاب عنوان مناسب

برای انتخاب عنوان مناسب می بایست به نکات زیر توجه نمایند: عنوان تحقیق باید هدف های تحقیق را به روشنی نشان دهد. عنوان تحقیق باید به صورت عبارت کوتاه، مختصر و غیرسوالی (به صورت خبری) باشد. در صورت لزوم باید جامعه آماری، زمان و مکان انجام تحقیق به صورت دقیق بیان شود. بهتر است در ابتدای عنوان تحقیق از واژه هایی مانند: بررسی، مطالعه، تبیین، طراحی، شناسایی و … (با توجه به موضوع و روش تحقیق انتخاب شده) استفاده شود.

عنوان مقاله، که در واقع هویت مقاله و هدف آن را به نمایش می گذارد، باید روشن، گویا، جامع، مانع و تا حد ممکن مختصر باشد. از آنجاکه افراد معمولاً براساس عنوان مقاله به جست وجو در بانک های اطلاعاتی مقالات می پردازند، دقت در انتخاب کلمات بکار رفته در عنوان به بازیابی مؤثرتر مقاله از سوی سایر پژوهشگران کمک می کند. بنابراین توصیه می شود از به کاربردن واژگانی که به عنوان کلیدواژه برگزیده نمی شوند پرهیز کنید. عباراتی مانند «مقدمه ای بر»، «بررسی و تحلیلی از»، و موارد مشابه فقط به طولانی شدن عنوان منجر شده و نقشی در بازیابی بهتر مقاله ایفا نخواهند کرد.

تناسب ویژگی های عنوان مقاله با کارکرد آن

تناسب ویژگی های عنوان مقاله با کارکرد آن

مشاوره تدوین پروپزال کارشناسی ارشد مدیریت

مشاوره انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت

در فروشگاه محصولات دانشی مدیراما، مقالات بیسی گردآوری شده است که می توانند به عنوان موضوع پایان نامه مورد استفاده قرار گیرند. به مقاله بیس های فروشگاه سر بزنید. همچنین می توانید از فرم تماس با ما درخواست خود را برای ارائه مشاوره در خصوص انتخاب موضوع پایان نامه ثبت نمایید.


ارسال دیدگاه
(الزامی) (الزامی)