دستیار پژوهش

پس از نگارش پروپوزال و تصویب آن توسط گروه آموزشی دانشگاه نوبت نگارش پایان نامه می رسد. اولین قدم نگارش فصل اول پایان نامه می باشد. فصل اول معمولا در برگیرنده مطالب پروپوزال می باشد. در ادامه هر یک از قسمت های موجود در فصل اول توضیح داده خواهد شد:

♣ مطلب مرتبط: انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریتفصل اول پایان نامهقسمت های مختلف فصل اول پایان نامه

۱- مقدمه که شامل طرح کلیات تحقیق است. در مقدمه شرح مختصری از کارهایی که قرار است در فصل اول ارائه شود بیان می شود.

۲- بیان مسئله که شامل شرح مشکل و ارایه آنها به شکل سوال کلیدی برای پاسخ به کمک تحقیق می باشد. بیان مسئله ای که در پروپوزال ارائه شده در این قسمت ارائه می شود. بعضی از اساتید معتقدند که باید بیان مسئله ای که در فصل اول ارائه می شود نسبت به پروپوزال با تفضیل بیشتری بیان گردد.

۳- ضرورت و اهمیت تحقیق که شامل چرایی انجام کار و معرفی کاربران احتمالی نتایج تحقیق است. این قسمت همانند بیان مسئله به همان صورت که در پروپوزال آمده ارائه می گردد.

۴- اهداف تحقیق دربردارنده آنچه تحقیق به دنبال انجام آن است دقیقا همان چیزی که در پروپوزال ارائه گردیده در فصل اول پایان نامه آورده می شود.

۵- فرضیه ها یا سؤال های تحقیق که بیانگر مسیری برای اجرای تحقیق است. دقیقا همان چیزی که در پروپوزال ارائه گردیده در فصل اول پایان نامه آورده می شود.

۶- تعریف نظری و عملیاتی وا‍ژه های تحقیق: اقدامی برای برداشت مشترک از مفاهیم تحقیق که به صورت خلاصه ارائه می گردد. معمولا در اکثر پروپوزال های دانشکده ها این قسمت وجود ندارد اما در فصل اول حتما باید لحاظ گردد.

۷- روش تحقیق بیانگر روش اجرای پژوهش بصورت مختصر است که باید به همان صورت که در پروپزال ارائه گردیده در فصل اول آورده شود.

۸- قلمرو پژوهش که شامل قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی است. قلمرو موضوعی با توجه به موضوع پایان نامه بیان می شود. قلمرو زمانی مدت زمانی که برای انجام این پژوهش در نظر گرفته شده و قلمرو مکانی کیس مورد مطالعه ای که قرار است پژوهش در آنجا انجام گیرد و داده ها از آن جمع آوری شود.

۹- و در آخر خلاصه ای از مطالب ارائه شده در چند سطر بیان می گردد.

♣ مطلب مرتبط: تدوین پروپزال کارشناسی ارشد مدیریت

در ادامه می توانید با دانلود نمونه ای از فصل اول پایان نامه با چگونگی نگارش فصل اول پایان نامه آشنایی بهتری پیدا کنید.

نمونه فصل اول پایان نامه

برای دریافت مشاوره انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، درخواست خود را در فرم تماس با ما نمایید. لطفا درخواست خود را به صورت دقیق شرح دهید.ارسال دیدگاه
  1. پایان نامه وب سایت خبری

    دیدگاه توسط علی
    پاسخ
ارسال دیدگاه
(الزامی) (الزامی)

مرتب‌سازی بر اساس: