دستیار پژوهش

پس از نگارش فصل اول پایان نامه در گام دوم نوبت به نگارش فصل دوم پایان نامه می ­رسد. فصل دوم همان گونه که از نام آن «مبانی نظری و پیشینه پژوهش» پیداست به بررسی تحقیقاتی که در زمینه موضوع پایان نامه انجام شده، می پردازد و موضوع را به طور کامل تشریح می کند. بدین صورت که تئوری های موجود، مفاهیم، تعاریف، اهداف، مزایا، فرایند، مدل­ ها و … که از بررسی تحقیقات قبلی به چشم محقق بیاید در این فصل جمع آوری می شود. به عبارتی به منظور روشنگری مفاهیم نظری به بررسی موارد ذکر شده پرداخته می­ شود.

 در این فصل با بهره گیری از آثار و نوشته ­های اندیشمندان و نویسندگان مختلف و حتما با استناد و رعایت نظمی معقول، که مطالب با انسجام خاصی پشت سر هم قرار گرفته باشند به توصیف و تشریح مفاهیم پرداخته خواهد شد. در جمع ­آوری مطالب پیشینه باید سعی شود مقالات جدیدی که در حوزه عنوان پایان نامه می باشند، بررسی شود. پس از بررسی پیشینه پژوهش معمولا سازمانی که قرار است پژوهش در آن مکان قرار گیرد مورد بررسی قرار می گیرد (این قسمت تا حدودی اختیاری می باشد).

♣ مطلب مرتبط: چگونگی نگارش فصل اول پایان نامه

فصل دوم پایان نامهقسمت های مختلف جهت نگارش فصل دوم پایان نامه

بعد از بررسی سازمان مورد مطالعه نوبت به بررسی پژوهش های انجام شده در داخل و خارج از کشور می رسد. در این قسمت باید مرور پژوهش ها را به انجام رسانید و به تفکیک نام نویسنده، عنوان مقاله، هدف، روش تحقیق، نتیجه گیری درج نمایید. ابتدا پژوهش های داخل کشور مورد بررسی قرار می گیرد و سپس پژوهش های خارج از کشور را مطرح نمایید. حتما باید مطالب براساس تاریخ انتشار از جدید به قدیم تنظیم شوند به صورتی که اولین تحقیقات ارائه شده در پیشینه داخلی و خارجی باید جدیدترین پژوهش ها باشد. در مرحله آخر به بررسی چهارچوب نظری و مدل مفهومی پژوهش پرداخته خواهد شد. در چهارچوب نظری به بررسی هریک از متغیرهای پژوهش پرداخته می شود و در نهایت مدل مفهومی ارائه شده در پروپوزال ارائه می گردد.

به طور خلاصه پیشینه پژوهش شامل موارد زیر است:

  1. مقدمه
  2. مبانی نظری
  3. معرفی سازمان
  4. پیشینه تحقیق
  5. جمع بندی کلی
  6. چهارچوب نظری

برای دریافت مشاوره انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، درخواست خود را در فرم تماس با ما نمایید. لطفا درخواست خود را به صورت دقیق شرح دهید.


ارسال دیدگاه
(الزامی) (الزامی)