خوراکبایگانی نوشته‌های مرتبط با ’اولویت های پژوهشی‘

اولویت های پژوهشی

در راستای منشور علمی و نظام نامه پژوهشی شهرداری تهران، اجرای دستورالعمل «حمایت از انجام پایان نامه های دانشجویی در شهرداری تهران» و دستیابی به اهداف ذیل اولویت پژوهشی شهرداری توسط این مرکز ارائه شده است و از پایان نامه های دانشجویی حمایت می نماید: تحقق اهداف منشور علمی و نظام نامه پژوهشی شهرداری تهران تشویق دانشجویان و دانشگاهیان به امر پژوهش و تحقیق در حوزه شهری توسعه و ترویج   ادامه مطلب ...

اولویت های پژوهشی

بانک دی براساس قانون اجازه تأسیس بانک های غیر دولتی مصوب بیست و یکم فروردین ماه سال هزار و سیصد و هفتاد و نه، مستند به ماده ۹۸ قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه سال هزار و سیصد و پنجاه و یک، قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲، و با رعایت   ادامه مطلب ...

اولویت های پژوهشی

اولویت های پژوهشی شرکت مدیریت منابع آب امروزه فعالیت های تحقیق و توسعه برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است. اما به علت محدودیت منابع، باید سیاستگذاری، سازمان دهی، برنامه ریزی و مدیریت فعالیت های تحقیقاتی به گونه ای صورت گیرد تا با استفاده بهینه از منابع انسانی و مالی، اهداف مورد نظر تحقق یابد. از این رو یکی از مهمترین دغدغه های بسیاری از   ادامه مطلب ...

اولویت های پژوهشی

بانک ملی ایران در جهت نیل به اهداف توسعه ای و به منظور بهره گیری از توان و ظرفیت بالقوه دانشگاه ها و تشویق دانشجویان به انجام تحقیقات و پروژه های کاربردی موردنیاز بانک ملی کشور از پایان نامه های دانشجویان مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد که در راستای اولویت پژوهشی بانک ملی باشند، حمایت می کند. در صورت تمایل به همکاری پس از در یافت فرم مربوطه آن را   ادامه مطلب ...

اولویت های پژوهشی

«اولویت های پژوهشی بانک سپه» موضوعات حائز اهمیت و اولویت داری است که با هدف استفاده بهینه و به هنگام از فرصت های پیش روی بانک و شناخت و ارائه راهکارهای مناسب و به موقع برای برطرف نمودن مشکلات و محدودیت های موجود و در چارچوب برنامه راهبردی بانک سپه، برنامه ها و تکالیف اعلام شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سایر نهادهای ذیربط تعیین   ادامه مطلب ...