خوراکبایگانی نوشته‌های مرتبط با ’دستیار پژوهش‘

دستیار پژوهش

تولید نظریه در گراندد تئوری گراندد تئوری را تلاش برای یافتن نظریه ­ای دانسته ­اند که به­ طور استقرایی از مطالعۀ پدیده ­ای به دست می ­آید و نمایانگر آن پدیده است. در گراندد تئوری نظریه را باید کشف کرد، و از طریق گردآوری منظم اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده­ هایی که از آن پدیده برآمده است آن­را اثبات کرد. به­ عبارتی در گراندد تئوری تحقیق هرگز از یک   ادامه مطلب ...

دستیار پژوهش

آرجریس (۱۹۶۰) اولین بار از اصطلاح قرارداد روان شناختی استفاده نمود و لوینسون و همکارانش (۱۹۶۲)، شاین (۱۹۶۵- ۱۹۸۰) و روسو (۱۹۸۹-۱۹۹۵) آن را بسط دادند. آرجریس (۱۹۶۰) از سازه قرارداد روان شناختی برای توصیف رابطه بین کارمند و سازمان و اثر متقابل هر طرف بر دیگری استفاده نمود. او قرارداد را یک درک نانوشته  ذهنی بین دو طرف با احترام به هنجارهای همدیگر تلقی نمود. همان طور که روسو   ادامه مطلب ...

دستیار پژوهش

اندیشهٔ آغازین تدوین روش های تحقیق در علوم رفتاری از گفتگوی همکاران دست اندر کار تدریس روش های تحقیق و آمار در روانشناسی و علوم تربیتی در دانشکدهٔ روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران شکل گرفت. این همکاران با بازاندیشی، بازسازی نحوهٔ تدریس و بازآفرینی فرایند یاددهی – یادگیری در درس روش تحقیق، تدوین یک متن به هم پیوسته و روزآمد را ضروری یافته و به تألیف کتاب روش های   ادامه مطلب ...

دستیار پژوهش

هر اتفاقی که در انجام پایان نامه کارشناسی ارشد برای شما افتاده است را فراموش کنید. فضای دکتری مدیریت تا حد زیادی متفاوت خواهد بود. از انتخاب موضوع رساله گرفته تا نحوه دفاع از آن باید خودتان را برای فرایندهای جدید آماده کنید. اگر انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بر اساس مقاله بیس پیش می رود در دکتری مدیریت تمرکز شما باید بر یک موضوع با ایده ای   ادامه مطلب ...

دستیار پژوهش

قاعدتا وقتی بخواهیم از توان تخصصی کسان دیگری در کارمان استفاده کنیم باید برای این کار هزینه ای پرداخت کنیم و مشاوره برای انجام پژوهش نیز از این قاعده مستثنی نیست. اما وقتی از انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت یا از انجام رساله دکتری مدیریت صحبت می کنیم، دقیقا مشاور شما باید چه کمکی به شما بکند و برای این کمک شما باید چه هزینه ای را بپردازید؟     ادامه مطلب ...