خوراکبایگانی نوشته‌های مرتبط با ’دستیار پژوهش‘

دستیار پژوهش

به طور کلی، روش های تحلیل کیفی را می توان به دو دسته تقسیم کرد: یک دسته، روش هایی هستند که عمدتاً از جایگاه نظری یا معرفت شناسی خاصی نشئت می گیرند مانند تحلیل محاوره که به­ کارگیری آنها تنوع نسبتاً محدودی دارد، برخی از این روش ها نیز، مانند نظریه داده بنیاد از چارچوب نظری کلانی بهره می برد. دسته دوم، روش هایی است که اساساً مستقل از جایگاه   ادامه مطلب ...

دستیار پژوهش

پس از ارائه مطلب بررسی مراحل تدوین رساله دکتری، مراحل تدوین رساله دکتری مدیریت (۱) ، مراحل تدوین رساله دکتری مدیریت (۲) ، مراحل تدوین رساله دکتری مدیریت (۳)،  مراحل تدوین رساله دکتری مدیریت (۴) و مراحل تدوین رساله دکتری (۵) به بررسی قسمت ششم مراحل تدوین رساله دکتری مدیریت  پرداخته خواهد شد. در ادامه به بررسی مرحله بیست تا بیست و چهار تدوین رساله دکتری مدیریت پرداخته شده است.   ادامه مطلب ...

دستیار پژوهش

دانشجویان منابع انسانی هم مانند دیگر دانشجویان حوزه مدیریت جهت انجام پایان نامه مدیریت و رساله دکتری مدیریت هنگام انتخاب موضوع به دلیل گستردگی این رشته ها دچار سردرگمی می شوند و معمولا به دنبال موضوعی جذاب می گردند تا با علاقه کار خود را پیش ببرند. اما همواره به دنبال این هستند که موضوع خوب و جذاب آنها با یک مقاله بیس خوب و قوی همراه باشد تا بتوانند   ادامه مطلب ...

دستیار پژوهش

وقتی صحبت از انتخاب موضوع پایان نامه جهت انجام پایان نامه مدیریت یا رساله دکتری مدیریت به میان می آید، معمولا پای مقاله بیس یا مقاله پایه هم به میان می آید. زیرا انتخاب یک مقاله بیس مناسب راه را برای دانشجویان جهت انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت و رساله دکتری روشن تر می سازد. و با توجه به اینکه مرحله انجام پایان نامه سخت ترین مرحله تحصیل است   ادامه مطلب ...

دستیار پژوهش

پس از ارائه مطلب بررسی مراحل تدوین رساله دکتری، مراحل تدوین رساله دکتری مدیریت (۱) ، مراحل تدوین رساله دکتری مدیریت (۲) ، مراحل تدوین رساله دکتری مدیریت (۳)  و مراحل تدوین رساله دکتری مدیریت (۴) به بررسی قسمت پنجم مراحل تدوین رساله دکتری مدیریت  پرداخته خواهد شد. در ادامه به بررسی مرحله شانزده تا نوزده تدوین رساله دکتری مدیریت پرداخته شده است. ♣ مطلب مرتبط: موضوع رساله دکتری مدیریت   ادامه مطلب ...