مدیراما

خوراکبایگانی نوشته‌های مرتبط با ’تازه های کتاب‘

تازه های کتاب

با توجه به تفاوت هایی که در نوع و ویژگی انواع عدم قطعیت مشاهده می شود؛ تئوری ها، روش ها و تکنیک های مختلفی جهت مواجهه با عدم قطعیت موجود در سیستم ها ظهور و کاربرد یافته اند. آمار و احتمال با تاکید بر الگوها و توابع توزیع آماری موجود و مبتنی بر سری داده های پیش بین از آن پدیده از طریق مشاهده احتمال وقوع یک رخداد، عدم قطعیت   ادامه مطلب ...

تازه های کتاب

آشنایی عمیق تر و بیشتر با کامپیوتر، این پدیده ­ی عصر حاضر که فناوری در همه زمینه ها را دچار تحول اساسی و آشکار نموده و بستر ساز ارتباطات سریع و آسان در صحنه بین المللی شده است خصوصا برای نوجوانان و جوانان جامعه به عنوان امری حساس و ضروری مطرح است. یکی از این تحولات استفاده از نرم افزارهای آماری در تحلیل داده های موجود برای انجام پژوهش ها   ادامه مطلب ...

تازه های کتاب

کتاب پست مدرنیته و پست مدرنیسم حاوی مقالات متنوع و برجسته ای که از منابع و متون دست اول پست مدرنیستی انتخاب و ترجمه شد، می باشد، اینها به اندازه کافی گویای بخش اعظم مباحثات و مناقشه های موجود پیرامون پست مدرنیته و پست مدرنیسم هستند که مترجم را از آوردن مقدمه ای در شرح و بسط یا معرفی موضوعات بی نیاز سازند: مجموعه مقالاتی دایره المعارفی در تعریف و   ادامه مطلب ...

تازه های کتاب

سال هاست شاهد دانشجویانی هستیم که با نوعی ترس بنیادی از علم وارده دوره روش های تحقیق در روانشناسی می شوند. این دانشجویان تا حدودی به این باور رسیده اند که روانشناسی جالب، اما تحقیق خسته کننده و دشوار است. بسیاری از دانشجویان حتی این مسئله را مطرح می کنند که آنها مجبور به انتخاب و شرکت در دوره های روش تحقیق می باشند. «در نهایت من می خواهم روانشناس   ادامه مطلب ...

تازه های کتاب

ما در جهانی پیچیده زندگی می کنیم، که با مسائل پیچیده ای هم روبروست. معضلات در هر سطحی وجود دارند. در سطح جهانی؛ همه تغییرات جوی و اقلیمی و افزایش فجایع طبیعی ناشی از آن را حس می کنند… بحران های اقتصادی فراگیر شده است. رشد اقتصادی بالا، محیط زیست و منابع محدود زمین را با تهدید مواجه کرده است. در سطح کشورها، بیکاری، تورم، تخریب محیط زیست، ترافیک و   ادامه مطلب ...