خوراکبایگانی نوشته‌های مرتبط با ’تازه های کتاب‘

تازه های کتاب

کتاب مدیریت راهبردی عصرمدار شامل طرح ایده موثر «علوم انسانی اسلامی» که از تحول بنیادین چارچوب های دانش مستند به اصول هر مبانی اصیل اسلامی حکایت دارد، از آن حیث که راهبردی سازنده برای ساماندهی به مسایل کاربردی در جامعه انسانی ارزیابی می شود؛ غایتی ارزشمند برای دانشگاه امام صادق علیه السلام به شمار می­ آید که طی سالیان گذشته دانشگاه پیوسته در پی تحصیل آن بوده است. معاونت پژوهشی   ادامه مطلب ...

تازه های کتاب

با توجه به تفاوت هایی که در نوع و ویژگی انواع عدم قطعیت مشاهده می شود؛ تئوری ها، روش ها و تکنیک های مختلفی جهت مواجهه با عدم قطعیت موجود در سیستم ها ظهور و کاربرد یافته اند. آمار و احتمال با تاکید بر الگوها و توابع توزیع آماری موجود و مبتنی بر سری داده های پیش بین از آن پدیده از طریق مشاهده احتمال وقوع یک رخداد، عدم قطعیت   ادامه مطلب ...

تازه های کتاب

آشنایی عمیق تر و بیشتر با کامپیوتر، این پدیده ­ی عصر حاضر که فناوری در همه زمینه ها را دچار تحول اساسی و آشکار نموده و بستر ساز ارتباطات سریع و آسان در صحنه بین المللی شده است خصوصا برای نوجوانان و جوانان جامعه به عنوان امری حساس و ضروری مطرح است. یکی از این تحولات استفاده از نرم افزارهای آماری در تحلیل داده های موجود برای انجام پژوهش ها   ادامه مطلب ...

تازه های کتاب

کتاب پست مدرنیته و پست مدرنیسم حاوی مقالات متنوع و برجسته ای که از منابع و متون دست اول پست مدرنیستی انتخاب و ترجمه شد، می باشد، اینها به اندازه کافی گویای بخش اعظم مباحثات و مناقشه های موجود پیرامون پست مدرنیته و پست مدرنیسم هستند که مترجم را از آوردن مقدمه ای در شرح و بسط یا معرفی موضوعات بی نیاز سازند: مجموعه مقالاتی دایره المعارفی در تعریف و   ادامه مطلب ...

تازه های کتاب

ترس از درس روش تحقیق تقریبا تجربه ای مشترک برای همه دانشجویان مدیریت است. با وجود همه درس های شیرین دوره مدیریت، اما روش تحقیق خسته کننده و دشوار است. بسیاری از دانشجویان حتی این مسئله را مطرح می کنند که آنها مجبور به انتخاب و شرکت در دوره های روش تحقیق می باشند. دانشجویان می گویند ما  می خواهیم مدیر شویم نه محقق. واقعا روش تحقیق به چه درد   ادامه مطلب ...