مدیراما

خوراکبایگانی نوشته‌های مرتبط با ’دانشنامه مدیریت‘

دانشنامه مدیریت

رضایت الکترونیک رضایت احساس یک فرد از لذت یا دلسردی همراه عملکرد ادراک شده محصولات (یا نتیجه) در رابطه با آنچه مورد انتظار است، می باشد. در صورتی که عملکرد و انتظارات متفاوت باشند، مشتری ناراضی است، اگر عملکرد منطبق بر انتظارات باشد، مشتری راضی و خرسند می شود، اگر عملکرد بیش از انتظارات باشد مشتریان بسیار راضی و خرسند هستند. رضایت مشتری نیز به طور کلی تصور می شود   ادامه مطلب ...

دانشنامه مدیریت

افراد زیادی به مقوله وفاداری پرداخته اند و مطالعه در زمینه وفاداری به نام و نشان و مشتریان را بسط و گسترش داده اند. برخی از آنها وفاداری را همان خرید متواتر مشتری می دانند و معتقدند بررسی رفتار خرید مشتری همان بررسی وفاداری است. عده ای دیگر، عنصر نگرشی را نیز علاوه بر عنصر رفتاری، برای ارزیابی وفاداری مؤثر می دانند. اما تعریف کامل تری نیز از وفاداری وجود   ادامه مطلب ...

دانشنامه مدیریت

هویت، جوهر و اصالت برند است. اگر شرکتی بخواهد تصویری ماندگار برای خود ایجاد کند، نخست باید هویت برند خود را به وجود آورد، سپس بر مبنی این هویت، پیام و تصویر ذهنی خود را می سازند. هویت برند عبارت است از معنا و مفهوم برند که به وسیله شرکت مطرح می شود. در واقع جوهرۀ برندسازی، آن است که شرکت­ ها باید تلاش کنند برندهایی با تداعی های پر   ادامه مطلب ...

دانشنامه مدیریت

ارزش مشتری تحت عناوین مختلف از جمله ارزش طول عمر  (LTV)، ارزش عمر مشتری (CLV)، سهام مشتری (CE) و سوددهی مشتری مطالعه شده است. در  این میان LTV بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و آن را مجموع درآمد حاصل از مشتریان در طول زمان معامله منهای مجموع کل هزینه جذب، فروش کالا و خدمات تعریف می کنند. روش های مختلفی برای محاسبه  LTV بیان شده است. دایر (۱۹۹۷)، LTV   ادامه مطلب ...

دانشنامه مدیریت

سلامت ادرای، یک ویژگی کیفی است که میزان هم راستایی بین منافع فردی، سازمانی و ملی را نشان می دهد. این میزان یک آستانه است که کمتر از آن، مراتب فساد و بیشتر از آن، مراتب سلامت را نشان می دهد. فساد اداری یکی از شکل های انحراف اجتماعی است، و از لحاظ تقسیم بندی انحرافات، ذیل انحرافات سازمانی یقه سفیدان قرار می گیرد. فساد اداری در سطح فردی، موجب   ادامه مطلب ...