خوراکبایگانی نوشته‌های مرتبط با ’دانشنامه مدیریت‘

دانشنامه مدیریت

درهم تنیدگی شغلی به عنوان مجموع نیروهایی دیده می شود که کارکنان را در شغل استخدامی فعلی خود نگه می دارند. این مورد، متفاوت از مدل ترک خدمت سنتی است، زیرا درهم تنیدگی شغلی به جای ترک خدمت کارکنان (چرا افراد ترک می کنند) بر حفظ و نگهداری کارکنان هدف گذاری کرده است (چرا افراد می مانند). اگر چه تعدادی از مطالعات دریافتند که درهم تنیدگی شغلی از رضایت شغلی   ادامه مطلب ...

دانشنامه مدیریت

اینترنت، سامانه ای جهانی از شبکه های رایانه ای به هم پیوسته است که ابزاری راحت و ارزان برای شرکت ها به منظور تبلیغ و ارتباط با مشتریان فراهم می کند و از این نوع تبلیغ به عنوان تبلیغات اینترنتی یاد می شود. تبلیغات اینترنتی نوعی تبلیغ دیجیتالی است که در فعالیت های بازاریابی، بسیارحایز اهمیت می باشد، زیرا امروزه دسترسی به اینترنت بسیار آسان است، تعداد کاربران آن، روزبه   ادامه مطلب ...

دانشنامه مدیریت

تصویر ذهنی موقعیت ذهنی است که پیامد آن توضیحات علنی به صورت کلامی یا رفتار است. بعضی از تصاویر ذهنی، جمعی است و میان گروه به اشتراک گذاشته می شود. بری و همکاران تصویر را شامل عبارات، نمادها، رنگ ها و خدمات عالی می دانند که پیامی هماهنگ و سازگار را بیان می کنند، نه این که صرفاً گویای نام باشند. بنابراین، تصویر به مثابۀ پدیده ای چندبعدی است، بدین   ادامه مطلب ...

دانشنامه مدیریت

در حال حاضر با دو رهیافت برنامه ریزی راهبردی خارج به داخل و داخل به خارج رو به رو هستیم. این نوع دسته بندی به عامل به کار گرفتن یا نگرفتن منابع و قابلیت ها و همچنین عوامل خرد و کلان محیطی در آغاز بستگی دارد. به عبارتی دکترین علم برنامه ریزی راهبردی به این اتفاق نظر رسیدند که سازمان ها و شرکت های برتر و محبوب دارای توانایی های   ادامه مطلب ...

دانشنامه مدیریت

انواع متعددی از کارآفرینی در ورزش حادث می­ شوند که عبارت­ اند از: کارآفرینی جامعه­ محور، کارآفرینی شرکتی، کارآفرینی بومی، کارآفرینی سازمانی، کارآفرینی بین ­المللی، کارآفرینی اجتماعی، کارآفرینی فناوری، کارآفرینی زنان و کارآفرینی شهری (شکل ۱). ♣ مطلب مرتبط: آشنایی با مفهوم نوآوری و کارآفرینی ورزشی معرفی انواع کارآفرینی در ورزش اکنون هر یک از انواع مختلف کارآفرینی در ورزشی مورد بررسی قرار خواهد گرفت: -کارآفرینی جامعه محور، فعالیت مشترک   ادامه مطلب ...