مدیراما

خوراکبایگانی نوشته‌های مرتبط با ’دانشنامه مدیریت‘

دانشنامه مدیریت

ارزش مشتری تحت عناوین مختلف از جمله ارزش طول عمر  (LTV)، ارزش عمر مشتری (CLV)، سهام مشتری (CE) و سوددهی مشتری مطالعه شده است. در  این میان LTV بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و آن را مجموع درآمد حاصل از مشتریان در طول زمان معامله منهای مجموع کل هزینه جذب، فروش کالا و خدمات تعریف می کنند. روش های مختلفی برای محاسبه  LTV بیان شده است. دایر (۱۹۹۷)، LTV   ادامه مطلب ...

دانشنامه مدیریت

سلامت ادرای، یک ویژگی کیفی است که میزان هم راستایی بین منافع فردی، سازمانی و ملی را نشان می دهد. این میزان یک آستانه است که کمتر از آن، مراتب فساد و بیشتر از آن، مراتب سلامت را نشان می دهد. فساد اداری یکی از شکل های انحراف اجتماعی است، و از لحاظ تقسیم بندی انحرافات، ذیل انحرافات سازمانی یقه سفیدان قرار می گیرد. فساد اداری در سطح فردی، موجب   ادامه مطلب ...

دانشنامه مدیریت

در سال های ۱۹۵۰ نگرش جدید و پیچیده تری به نام غنی سازی شغل در زمینه طراحی شغل مطرح شد. این عبارت از سوی فردریک هرزبرگ ساخته شد که بر پایه پژوهش وی در عامل های برنگیزاننده و نگهداری استوار است. غنی سازی شغل یعنی آن که برانگیزنده های بیشتری به کار افزوده می شود تا آن را دلچسب تر و سود بخش تر سازد، گر چه این عبارت هم   ادامه مطلب ...

دانشنامه مدیریت

هوشمندی کسب و کار یک چارچوب کاری شامل فرایندها، ابزار و فناوری های مختلف است که برای حرکت از داده به اطلاعات و از اطلاعات به دانش طراحی شده و موجب ایجاد ارزش افزوده برای سازمان می شود. با استفاده از دانش به دست آمده، مدیران سازمان می توانند تصمیمات بهتری اتخاذ نمایند و با طرح برنامه های عملی برای سازمان، فعالیت های تجاری را به صورت مؤثرتری انجام دهند.   ادامه مطلب ...

دانشنامه مدیریت

در دهه گذشته درگیری شغلی (Job engagement) به یکی از پرکاربردترین واژه ها در متون میدیریت منابع انسانی و یکی از مهم ترین شاخص های اصلی عملکردی در سازمان ها تبدیل شده است. درگیری شغلی یکی از عناصر بنیادین در حوزه ی منابع انسانی است که می توانید تأثیر چشمگیری بر نگرش و رفتار کارکنان داشته باشد. درگیری شغلی علیرغم این که با مفاهیم دیگر حوزه ی مدیریت منابع انسانی   ادامه مطلب ...