مدیراما

خوراکبایگانی نوشته‌های مرتبط با ’روش تحقیق و آمار‘

روش تحقیق و آمار

چکیده هدف از تهیۀ چکیده فراهم آوردن تصویری کلی درخصوص محتوای مقاله است. کارکرد چکیده آن است که به خواننده در تصمیم گیری برای مطالعۀ متن اصلی یا عدم مطالعۀ آن کمک کند. بنابراین، چکیده باید مهم ترین موارد مطرح شده در متن اصلی را به اختصار دربرگیرد. چکیده باید درست، دقیق، مستقل از متن، موجز، صریح، غیرقضاوتی، روان و منسجم باشد. چکیده باید به صورت یک بند و به   ادامه مطلب ...

روش تحقیق و آمار

انتخاب موضوع پایان نامه، اولین مرحله در تدوین و اجرای یک طرح پژوهشی است. معمولا دانشجویان در این مرحله که نخستین گام انجام پژوهش نیز می باشد، دچار مشکل می شوند و بعضا این مرحله منجر به تاخیر انداختن زمان انجام تحقیق می شود. دانشجویان معمولا برای انتخاب موضوع پایان نامه از استاد راهنما یاری می جویند اما باید توجه داشت که انتخاب موضوع مناسب تحقیق در یک رشته از   ادامه مطلب ...

روش تحقیق و آمار

تحقیق را به شیوه های مختلف و از نقطه نظرهای متفاوت طبقه بندی نموده اند این طبقه بندی ها عبارتنداز: تقسیم بندی تحقیق براساس هدف و غایت، براساس زمان گردآوری اطلاعات، از نظر اجرا، براساس رابطه بین متغیرها و … . در تقسیم بندی تحقیق براساس هدف، اختلاف نظر بین نویسندگان رشته های مختلف وجود دارد. عده ای در این تقسیم بندی به دو نوع تحقیق کاربردی و بنیادی معتقدند.   ادامه مطلب ...

روش تحقیق و آمار

روش ­شناسی کیو، روشی است که به­ وسیله آن، ذهنیت بررسی می­ شود. در این روش، از این نقطه نظرات ذهنی برای ساخت گونه­ شناسی دیدگاه­ های متفاوت استفاده می­ شود روش ­شناسی کیو، در واقع، فنی است که پژوهشگر را قادر می­ سازد تا اولاً ادرکات و عقاید فردی را شناسایی و طبقه­ بندی کند و ثانیاً به­ دسته ­بندی گروه­ ها براساس ادراکاتشان بپردازد. آشکار ساختن الگوهای مختلف   ادامه مطلب ...

روش تحقیق و آمار

در این نوشته صرفاً روایی ابزار سنجش را بررسی خواهیم کرد. یعنی وقتی مجموعه ای از سؤال ها را می پرسیم (تدوین یک ابزار سنجش) امید داریم که مفهوم را انعکاس دهیم، چگونه می توان به طور معقول مطمئن شد آن چه را که قصد آن داشته ایم برای سنجش تعیین کرده ایم و نه چیز دیگری؟ این امر می تواند با به کار گیری آزمون های خاص روایی تعیین   ادامه مطلب ...