خوراکبایگانی نوشته‌های مرتبط با ’روش تحقیق و آمار‘

روش تحقیق و آمار

شناخت مضمون، یکی از مهم ترین و حساس ترین کارها در تحقیقات کیفی است و به عبارتی، قلب تحلیل مضمون است. شعور متعارف، ارزش های محقق، جهت گیری ها و سؤالات تحقیق و تجربه محقق درباره موضوع، در نحوه شناخت مضامین، تأثیر می گذارد. از آن­جا که تحلیل مضمون ، تحلیلی کیفی است، پاسخ روشن و سریعی برای این وجود ندارد که مقدار داده های مناسب و مورد نیاز- که   ادامه مطلب ...

روش تحقیق و آمار

پس از ارائه مطلب بررسی مراحل تدوین رساله دکتری، مراحل تدوین رساله دکتری مدیریت (۱) ، مراحل تدوین رساله دکتری مدیریت (۲) ، مراحل تدوین رساله دکتری مدیریت (۳)،  مراحل تدوین رساله دکتری مدیریت (۴) ، مراحل تدوین رساله دکتری (۵) و مراحل تدوین رساله دکتری (۶) به بررسی قسمت هفتم مراحل تدوین رساله دکتری مدیریت و آخرین مراحل پرداخته خواهد شد. در ادامه به بررسی مرحله بیست و پنج   ادامه مطلب ...

روش تحقیق و آمار

پژوهش ­های آمیخته پژوهش­ هایی هستند که با استفاده از ترکیب دو مجموعه روش­ های تحقیق کمی و کیفی به انجام می­ رسند. هنگامی­ که پژوهشگر از نقاط قوت یک رویکرد برای جبران نقاط ضعف رویکرد دیگر بهره می ­جوید، استفاده از این طرح مفید است. رویکرد کمی منجر به نتایج کمی بر اساس ابزار از پیش­ تعیین شده حاصل شده است و در عین حال داده ­های کیفی بر   ادامه مطلب ...

روش تحقیق و آمار

اصطلاح تحقیق کیفی به چندین روش جمع‌آوری داده‌ها از قبیل تحقیق میدانی، مشاهده یا مشارکت و مصاحبه‌های عمیق اشاره دارد. تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای بین این راهبرد‌های تحقیقی وجود دارد، اما همه آن‌ها بر «نزدیک شدن به داده‌ها» تأکید دارند. و بر این مفهوم استوارند که «تجربه» بهترین راه برای درک رفتار اجتماعی است. فیلستد به راهبردهای تحقیقی مانند مشاهده با مشارکت، مصاحبه عمیق، مشارکت کامل در فعالیت مورد تحقیق، کار   ادامه مطلب ...

روش تحقیق و آمار

تولید نظریه در گراندد تئوری گراندد تئوری را تلاش برای یافتن نظریه ­ای دانسته ­اند که به­ طور استقرایی از مطالعۀ پدیده ­ای به دست می ­آید و نمایانگر آن پدیده است. در گراندد تئوری نظریه را باید کشف کرد، و از طریق گردآوری منظم اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده­ هایی که از آن پدیده برآمده است آن­را اثبات کرد. به­ عبارتی در گراندد تئوری تحقیق هرگز از یک   ادامه مطلب ...