خوراکبایگانی نوشته‌های مرتبط با ’نشریات‘

نشریات

صاحب امتیاز: باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی مدیر مسئول: دکتر مهدی مرجانی دبیر تخصصی: دکتر علی دلاور   بخش اول: معرفی فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی فصل نامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی (وابسته به باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی)، انتشار نتایج پژوهش ها، آرا و اندیشه های فرهیختگان در زمینه های ابتکار و خلاقیت در حوزه علوم انسانی به ویژه   ادامه مطلب ...

نشریات

صاحب امتیاز: انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران مدیر مسئول: دکتر فرهاد شیروانی «عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و رئیس مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران» سردبیر: دکتر محمد ابویی اردکانی «دانشیار دانشگاه تهران، رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور» بخش اول: معرفی فصلنامه مدیریت اطلاعات ایران هدف و ضرورت انتشار هدف اصلی فصلنامه مدیریت اطلاعات ایران، انتشار نتایج پژوهش ها، آرا و اندیشه های فرهیختگان در   ادامه مطلب ...

نشریات

نام نشریه: مدیریت منابع انسانی در ورزش صاحب امتیاز:  دانشگاه صنعتی شاهرود مدیر مسئول: علی یونسیان سردبیر: رضا اندام بخش اول: معرفی نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش برای مدیریت خردمندانه و موثر در سازمان های ورزشی به روش های پژوهشی نو و بدیع نیاز است و هدف از این نشریه علمی، گسترش اندیشه ها و نتایج نوآوری های پژوهشی در زمینه های مدیریت در ورزش با رویکرد منابع انسانی   ادامه مطلب ...

نشریات

نام نشریه: دوفصلنامه مدیریت بر آموزش سازمان ها صاحب امتیاز: انجمن مدیریت آموزشی سازمان ها مدیر مسئول و سر دبیر: دکتر محمدرضا بهرنگی- دکتری مدیریت آموزشی مدیر داخلی: دکتر زینب صادقی- دکتری مدیریت آموزشی بخش اول: معرفی نشریه دو فصلنامه مدیریت بر آموزش سازمان ها نشریه مدیریت بر آموزش سازمان ها بر اساس مجوز شماره ۵۹۰۰۵۳/۱۸/۳ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵، دارای اعتبار علمی- پژوهشی از اولین شماره (پاییز و زمستان ۹۱)، از کمیسیون   ادامه مطلب ...

نشریات

نام نشریه: دوفصلنامه مدیریت اسلامی صاحب امتیاز: دانشگاه امام حسین علیه السلام مدیر مسئول: دکتر ساسان زارع سردبیر: دکتر سید محمد مقیمی مدیر اجرائی: سعید حجازی فر کارشناس اجرائی: حسن احمدی بخش اول: معرفی دوفصلنامه مدیریت اسلامی مجله علوم انسانی یکی از بروندادهای پژوهشی حوزه علوم انسانی در دانشگاه امام حسین علیه السلام است که از سال ۱۳۷۰ به صورت فصلنامه منتشر شده است و در راستای تخصصی شدن نشریات   ادامه مطلب ...