اولویت های پژوهشی

بانک دی براساس قانون اجازه تأسیس بانک های غیر دولتی مصوب بیست و یکم فروردین ماه سال هزار و سیصد و هفتاد و نه، مستند به ماده ۹۸ قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه سال هزار و سیصد و پنجاه و یک، قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲، و با رعایت   ادامه مطلب ...

دانشنامه مدیریت

مفهوم سکوت سازمانی توسط موریسن و میلیکن معرفی شد و بیان کرد که بررسی سکوت سازمانی پدیده اجتماعی است که در یک سطح سازمانی به وجود می آید و توسط بسیاری از ویژگی های سازمانی تحت تأثیر قرار می گیرد. موریسن و میلیکن سکوت در سطح سازمانی را به دو صورت زیر تعریف می کنند: پدیده سطح، جمعی ای که در آن کارکنان از ارایه باورها یا نگرانی های شان   ادامه مطلب ...

کنفرانس های آتی

معرفی کنفرانس بین المللی مدیریت ریسک سازمانی امروزه مدیریت ریسک سازمانی به عنوان بخشی از فرهنگ سازمان، به دستورالعملی حیاتی در سازمان ­ها تبدیل شده است که خود را وقف مدیریت عدم اطمینان و تأثیر آن بر دستیابی به اهداف سازمانی کرده ­اند. مدیریت ریسک سازمانی، از استراتژی، برنامه‌ریزی و تصمیم­ گیری‌های روزمره جدا نیست و به سازمان­ ها کمک می­ کند تا در جهت دستیابی به اهداف سازمان بر   ادامه مطلب ...

روش تحقیق و آمار

آزمون های آماری مورد استفاده در تحقیقات مدیریتی، هم چون سایر رشته ها، به دو دسته تقسیم می شود: آمار توصیفی و آمار استنباطی (تحلیلی). آمار توصیفی خود به سه بخش تقسیم می شود: ترسیم نمودار، آماره های گرایش به مرکز و آماره های تغییرپذیری. در ادامه به اختصار هر یک را تشریح خواهیم نمود. آمار توصیفی و آمار تحلیلی یکی از قدیمی ترین تقسیم بندی های علم آمار است.   ادامه مطلب ...

نشریات

نام نشریه: نشریه کیفیت و بهره­ وری صنعت برق ایران صاحب امتیاز: انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران بخش اول: آشنایی با نشریه کیفیت و بهره­ وری صنعت برق ایران نام مجله نام مجله : مجله کیفیت و بهره­ وری صنعت برق ایران Iranian Electric Industry Journal of Quality and Productivity است که رتبه علمی پژوهشی دارد و وابسته به انجمن است. هدف هدف از انتشار مجله کمک به   ادامه مطلب ...