مدیراما

روش تحقیق و آمار

چکیده هدف از تهیۀ چکیده فراهم آوردن تصویری کلی درخصوص محتوای مقاله است. کارکرد چکیده آن است که به خواننده در تصمیم گیری برای مطالعۀ متن اصلی یا عدم مطالعۀ آن کمک کند. بنابراین، چکیده باید مهم ترین موارد مطرح شده در متن اصلی را به اختصار دربرگیرد. چکیده باید درست، دقیق، مستقل از متن، موجز، صریح، غیرقضاوتی، روان و منسجم باشد. چکیده باید به صورت یک بند و به   ادامه مطلب ...

اولویت های پژوهشی

بانک ملی ایران در جهت نیل به اهداف توسعه ای و به منظور بهره گیری از توان و ظرفیت بالقوه دانشگاه ها و تشویق دانشجویان به انجام تحقیقات و پروژه های کاربردی موردنیاز بانک ملی کشور از پایان نامه های دانشجویان مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد که در راستای اولویت پژوهشی بانک ملی باشند، حمایت می کند. در صورت تمایل به همکاری پس از در یافت فرم مربوطه آن را   ادامه مطلب ...

تازه های کتاب

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها یکی از مباحث اصلی و بنیادی بسیاری از رشته های دانشگاهی است که بطور خاص دانشجویان رشته های مهندسی سیستم ها، صنایع، مدیریت (صنعتی، دولتی و بازرگانی) و رشته ها و گرایشات مرتبط با فناوری اطلاعات و رایانه در مسیر آموزش و تحقیقات و نیز مسیر زندگی کاری آینده خود با آن سروکار دارند. متدولوژی ها یا روش های تجزیه و تحلیل سیستم   ادامه مطلب ...

دانشنامه مدیریت

افراد زیادی به مقوله وفاداری پرداخته اند و مطالعه در زمینه وفاداری به نام و نشان و مشتریان را بسط و گسترش داده اند. برخی از آنها وفاداری را همان خرید متواتر مشتری می دانند و معتقدند بررسی رفتار خرید مشتری همان بررسی وفاداری است. عده ای دیگر، عنصر نگرشی را نیز علاوه بر عنصر رفتاری، برای ارزیابی وفاداری مؤثر می دانند. اما تعریف کامل تری نیز از وفاداری وجود   ادامه مطلب ...

کنفرانس های آتی

در اردیبهشت ماه سال ۹۱ اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی با هدف تبیین مبانی کارآفرینی و بسترسازی برای توسعه اقتصادی با استفاده از ظرفیت های علمی و صنعتی کشور در دانشگاه پیام نور مرکز خوانسار برگزار و پس از آن در سال های ۹۲، ۹۳، ۹۴ نیز این مهم محقق گردید.  پنجمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی در نظر دارد با بهره گیری از تجربیات چهار همایش گذشته، ضمن گرد هم   ادامه مطلب ...