دانشنامه مدیریت

قرارداد آتی عبارت است از توافق طرفین برای انجام معامله در تاریخ مشخصی از آینده که مقدار کالا و قیمت آن نیز درقرارداد مشخص می گردد. در این پیمان طرفین براساس میزان شناخت شخصی و براساس نیازها و خواسته های خود، قرارداد را تنظیم می کنند و از آنجا که پیمان آتی استاندارد نیست، درمورد کلیه دارایی ها براساس نظرات طرفین قرارداد منعقد می گردد. همچنین قرارداد آتی قراردادی است   ادامه مطلب ...

دانشنامه مدیریت

برندها قادر هستند طبقات اجتماعی مثبت، جذاب و معناداری را که مشتریان تمایل داشته هویت خود را با آن­ها بشناسانند، به نمایش بگذارند. همچنین آن­ها حامل معانی نمادین بسیاری هستند، لذا می توانند به مشتریان در دست یابی به هدف­ های اساسی هویتی شان کمک کنند. از این رو استاکبرگرسائر و همکاران (۲۰۱۲) «هویت یابی مشتری با برند» را به عنوان حالت درک مشتری از یکی شدن با برند تعریف   ادامه مطلب ...

کنفرانس های آتی

مساله تولید علم فقط مربوط به علوم پایه، تجربی و .. نیست؛ بلکه شامل همه علوم و از جمله علوم انسانی است. ما بخصوص در زمینه ­ی علوم انسانی، برخلاف آنچه که انتظار می رفت و توقع بود، حرکت متناسب و خوبی نکردیم… ما در زمینه علوم انسانی احتیاج به تحقیق و نوآوری داریم مواد و مفاهیم اساسی ای هم که بر اساس آن می توان حقوق، اقتصاد، سیاست و   ادامه مطلب ...

دانشنامه مدیریت

دیدگاه های مربوط به چرایی ایجاد شرکت های نوپا، عموماً در امتداد دو مسیر اصلی نظریه های مبتنی بر عوامل خارجی و نظریه های مبتنی بر عوامل داخلی گسترش یافته اند. نظریه های مبتنی بر عوامل خارجی به توضیح کارآفرینی از طریق ویژگی های صنعت، بازار یا محیط خارجی می پردازند، نظریه های مبتنی بر عوامل داخلی بر ویژگی های کارآفرینان فردی و یا خصوصیات درون سازمانی تمرکز دارند. سازمان   ادامه مطلب ...

دانشنامه مدیریت

دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت که قصد ادامه تحصیل دارند و یا دانشجویان دکتری که تمایل به ورود به دانشگاه جهت تدریس را دارند، در راستای دستیابی به اهداف علمی و یا حرفه­ ای خود نیازمند داشتن رزومه ­ای قوی هستند. یکی از گزینه­ های داشتن یک رزومه خوب و قوی برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت، ترجمه و چاپ کتاب است. با توجه به امتیازی که ترجمه و چاپ   ادامه مطلب ...